Đề và đáp án Toán 11 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán đại số lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
 
Câu I. (5 điểm)
(2 điểm ) Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số.
(2 điểm) Viết khai triển theo công thức nhị thức Newtơn của .
(1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức thành đa thức.
Câu II. (3 điểm)
(1 điểm) Tìm số nguyên dương n, biết . (Trong đó , lần lượt là số các chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử).
(2 điểm) Cho 6 cái hộp và 8 cái bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 cái bánh từ 8 cái bánh và xếp vào 6 cái hộp (mà mỗi hộp xếp không quá 1 cái bánh) nếu:
a)     Các hộp là khác nhau.
b)     Các hộp là như nhau.
Câu III. (2 điểm)
Cho đa giác lồi (H) có 2015 đỉnh, kẻ các đường chéo của đa giác (H).
Tính số các đường chéo của (H).
Tính số giao điểm của các đường chéo của (H), trừ đỉnh. Biết rằng không có ba đường chéo nào đồng quy tại điểm thuộc miền trong của (H).
----------------------------Hết----------------------------
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán đại số lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
 
Câu I. (5 điểm)
(2 điểm ) Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số.
(2 điểm) Viết khai triển theo công thức nhị thức Newtơn của .
(1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức thành đa thức.
Câu II. (3 điểm)
(1 điểm) Tìm số nguyên dương n, biết . (Trong đó , lần lượt là số các chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử).
(2 điểm) Cho 6 cái hộp và 8 cái bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 cái bánh từ 8 cái bánh và xếp vào 6 cái hộp (mà mỗi hộp xếp không quá 1 cái bánh) nếu:
a)     Các hộp là khác nhau.
b)     Các hộp là như nhau.
Câu III. (2 điểm)
Cho đa giác lồi (H) có 2015 đỉnh, kẻ các đường chéo của đa giác (H).
Tính số các đường chéo của (H).
Tính số giao điểm của các đường chéo của (H), trừ đỉnh. Biết rằng không có ba đường chéo nào đồng quy tại điểm thuộc miền trong của (H).
----------------------------Hết----------------------------

ĐÁP ÁN THI CHUNG KHỐI 11 NĂM HỌC 2014 – 2015
 
CÂU I
1) (2điểm)
* Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng
            a, b  X = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
*  Theo bài ra lập một số thỏa mãn ta tiến hành như sau:
Công đoạn 1: Chọn chữ số a có 6 cách vì a
Công đoạn 2: Chọn chữ số b có 6 cách vì b
Theo quy tắc nhân có 6.6 =36 số thỏa mãn
 
 
0,5
 
0,5
0,5
0,5
2) (2điềm)

 
1,0
1,0
3) (1điểm)
Số hạng thứ k+1 là
Số hạng chứa x5 ứng với k= 5  => số hạng đó là
0,25
 
0,25
 
 
0,5
CÂU II
1) (1điểm)  (*) (n nguyên dương)
  ĐK:  n  3 và n  N
Với điều kiện trên, có (*) 
 n(n-1)(n-2) - 4n(n-1) + n - 49=0

  n= 7
 
0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
0,25
 
2)  (2điểm)
a) Mỗi cách xếp ứng với một chỉnh hợp chập 6 của 8 phần tử
    Do đó số cách xếp là: =20160
b) Mỗi cách xếp ứng với một tổ hợp chập 6 của 8 phần tử
    Do đó số cách xếp là:
 
0,5
 
0,5
0,5
0,5
CÂU III
1) (1điểm)
   * Mỗi đoạn thẳng tạo thành ứng với một tổ hợp chập hai của 2015 điểm
      => Số đoạn thẳng tạo thành là:
* Do số đường chéo + số cạnh = số đoạn thẳng
=> Số đường chéo là: - 2015 = 2027090.
 
 
0,25
0,25
 
0,25
0,25
2)  (1điểm)
   * Lấy 4 đỉnh của đa giác cho ta 1 giao điểm và ngược lại
 
Do đó số giao điểm bằng số cách lấy 4 điểm trong 2015 điểm tức là ứng với 1 tổ hợp chập 4 của 2015 điểm
        Số giao điểm là:
 
 
0,5
 
 
 
 
0,5


Chú ý: +) Bài làm tính đúng kết quả nhưng không lập luận hoặc lập luận không chặt chẽ có thể không cho điểm hoặc bị trừ điểm.
              +)  Các cách giải khác đúng vẫn được điểm tối đa. Giáo viên chia điểm theo các bước làm tương ứng.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-11-24 20:07:32 | Thể loại: Toán học 11 | Lần tải: 31 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề và đáp án Toán 11 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015, Toán học 11. TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán đại số lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu I. (5 điểm) (2 điểm ) Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc11/de-va-dap-an-toan-11-thi-giua-hoc-ky-i-nam-hoc-2014-2015.pxm2zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan