De -Da Toan giua hoc ky 2 lop 11 nam 2015

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 Năm học 2014-2015 MÔN: TOÁN --------  ---------
(Thời gian: 45 phút)

Câu 1: (3,0 điểm). Tìm các giới hạn sau:
a)      ;                                        b) .
Câu 2: (4,0 điểm).  Tìm các giới hạn sau:
a) ;        b) ;      c) .
Câu 3: (2,0 điểm). 
Tìm các giá trị của tham số a để hàm số    liên tục trên tập xác định của nó.
Câu 4: (1,0 điểm).
Chứng minh rằng phương trình có ít nhất ba nghiệm x phân biệt.
--------------------------------- Hết ---------------------------------
 
 
 
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 Năm học 2014-2015 MÔN: TOÁN --------  ---------
(Thời gian: 45 phút)

Câu 1: (3,0 điểm). Tìm các giới hạn sau:
a) ;                                         b) .
Câu 2: (4,0 điểm).  Tìm các giới hạn sau:
a) ;        b) ;      c) .
Câu 3: (2,0 điểm). 
Tìm các giá trị của tham số a để hàm số    liên tục trên tập xác định của nó.
Câu 4: (1,0 điểm).
Chứng minh rằng phương trình có ít nhất ba nghiệm x phân biệt.
--------------------------------- Hết ---------------------------------

Đáp án khối 11
Câu1
a)

 
b)

 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
1,0đ
 
 
 
0,5đ
Câu2
a)

b)
 
 
 
0,5đ
 
0,5đ
0,5đ
 
0,5đ
 
 
0,5đ
 
 
0,5đ
 
 
 
0,25đ
 
 
0,5đ
 
 

 

0,25đ
Câu3
+)  TXĐ: D=R
+) Vớicólàhàmsốđathức
liêntụctrên
+) Vớicólàhàmsốđathức
liêntụctrên
+)

+) Hàmsốliêntụctrên R liêntụctại x=1

0,25đ
 
0,5đ
 
 
0,5đ
 
 
0,25đ
 
 
0,25đ
 
 
0,25đ
Câu4
Phươngtrình (*)  
+) Đặtlàhàmsốđathứcliêntụctrên R =>liêntụctrên
Mặtkhác:

phươngtrìnhcóítnhất 1 nghiệm
                                                                      1 nghiệm
                                                                      1 nghiệm
phươngtrìnhcóítnhất 3 nghiệmphânbiệt
phươngtrình (*) đãchocóítnhất 3 nghiệmphânbiệt.
 
 
0,25đ
 
 
 
 
0,25đ
 
 
 
 
0,25đ
 
 
 
0,25đ
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-03-16 16:59:53 | Thể loại: Toán học 11 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
lần xem

đề thi De -Da Toan giua hoc ky 2 lop 11 nam 2015, Toán học 11. TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 Năm học 2014-2015 MÔN: TOÁN --------  --------- (Thời gian: 45 phút) Câu 1: (3,0 điểm). Tìm các giới hạn sau: a) ; b) . Câu 2: (4,0 điểm). Tìm các giơ

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc11/de-da-toan-giua-hoc-ky-2-lop-11-nam-2015.0sc7zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan