Đề thi + Đáp án HK2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Năm học 2012-2013
MÔN: Toán - LỚP 10

--------(((---------
(Thời gian: 90 phút)

Câu 1: (2,5 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a). (1,0 điểm) ; b). (1,5 điểm) .
Câu 2: (3,0 điểm)
a). (1,5 điểm) Cho 900< <1800 và sin=. Tính cos, tan, cot.
b). (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức sau: 
c). (0,5 điểm) Chứng minh rằng nếu  thì tam giác ABC vuông ở A.
Câu 3: (4,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho A(-1; 2), B(3; 1) và đường thẳng (
a). (1,0 điểm) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b). (1,5 điểm) Viết phương trình đường thẳng qua B và vuông góc với (()
c). (1,0 điểm) Viết phương trình đường tròn tâm A và tiếp xúc với đường thẳng (().
d). (0,5 điểm) Tìm trên (() điểm M sao cho MA2 +MB2 nhỏ nhất.
Câu 4: (0,5 điểm) Cho 2 số thực dương x, y thoả mãn: x+2y ≥ 8.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .
----------------( Hết (-----------------

Hướng dẫn chấm toán 10 HKII năm học 2012-2013
Câu
Nội dung
Điểm
Câu
Nội dung
Điểm

1.a.

Điều kiện x
0.25
3.a

Tìm đúng tđộ: 
Ptts của đt AB:

0.5

0.5


Biến đổi BPT đã cho về BPT: 
0.5

Giải đúng x< -2 và KL
0.25
3.b
1.5
Tìm đúng vtcp của 
Chỉ rõ đt cần tìm nhận 
Ptđt cần tìm là: x+y - 4=0
0.5

0.5
0.51.b
1,5

Đk: x và biến đổi BPT đã cho về: 
0.25

Nếu x < 2, KL đúng n0 của BPT: 
0.5
3.c

Viết đúng pttq của 

Viết đúng CT khoảng cách và tính đúng R= 
Viết đúng ptđtr:
(x+1)2 +(y – 2)2 = 2
0.25

0.25


0.5


Nếu x giải đúng n0 của BPT:
2 
0.5

KL: Tập n0 của BPT đã cho là: 
0.25
3.d
0.5
M
Tính đúng: 

Tính và biến đổi đúng:
MA2 +MB2 = (2t + 2 +  
KL: MA2 +MB2 nhỏ nhất khi
t =  và M( 


0.25


0.25

2.a.
1.5
Viết đúng công thức:
sin2 =1
Tính đúng:
cos =
Tính đúng:

0.250.75

0.5
2.b

VT=
= =VP
0.5

0.5
IV

0.5

Biến đổi biểu thức đã cho:
P= (
Áp dụng BĐT cosi cho 2 số dương, ta có
; 
Theo gt:
x+2y
Vậy: P8
Kết luận đúng 
x= 2 và y = 3
0.25

0.25

2.c
0.5
Từ giả thiết, ta có: Thay vào (1) ta được:

ĐPCM.


0.250.25

Chú ý:
Mọi cách làm khác đúng và lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa và chia thang điểm tương ứng.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-04-20 10:04:20 | Thể loại: Toán học 10 | Lần tải: 1808 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi + Đáp án HK2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013, Toán học 10. TRƯỜNG THPT ĐA PHÚCĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2Năm học 2012-2013MÔN: Toán - LỚP 10--------(((---------(Thời gian: 90 phút)Câu 1: (2,5 điểm) Giải các bất phương trình sau: a). (1,0 điểm) ; b). (1,5 đ

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc10/de-thi-dap-an-hk2-mon-toan-lop-10-nam-2012-2013.c153yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan