Đề thi toán 3 - giữa kỳ 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Họ và tên....................................................
Lớp 3.......
Kiểm tra định kì giữa học kì II- năm học 2008 – 2009 (ĐỀ tham khảo)
Môn Toán lớp 3
(Thời gian 40 phút)
Bài 1- (4đ) Đặt tính rồi tính:
3547 + 2876 546 + 4889 3609 x6 5740 : 4
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2-(2đ) Tìm X
8462 – x = 2705 x : 7 = 2606
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bài 3-(2đ) Hãy viết các số la mã :V, II , X, VI , IX , XI, III , VIII
Viết theo thứ tự từ bé đến lớn : .................................................................................................................................
b- Viết theo thứ tự từ lớn đến bé :
.................................................................................................................................
Bài 4- (2đ)
Chu An đã góp đợc 1062 bộ quần áo. Sau đó học sinh lại góp thêm đợc 1/3 số quần áo đã góp. Hỏi trờng Chu An đã góp đợc bao nhiêu bộ quần áo gửi các bạn học sinh miền núi phía bắc?
Bài giải: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-04-02 10:51:40 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 30 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi toán 3 - giữa kỳ 2, Toán học. Họ và tên....................................................Lớp 3.......Kiểm tra định kì giữa học kì II- năm học 2008 – 2009 (ĐỀ tham khảo)Môn Toán lớp 3(Thời gian 40 phút)Bài 1- (4đ) Đặt tính rồi tí

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/de-thi-toan-3-giua-ky-2.9b94tq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác