Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
 
Môn: Đại số tuyến tính. Lớp: 15161TC1010201.
      Tên bài dạy: Chương 1. Ma trận
               1.5. Hạng của ma trận
      Thời gian dạy: Tiết 4, ngày 27/10/2015.
      Địa điểm: P. 12, Trường CĐCĐ Kiên Giang.
 
I. MỤC TIÊU
 Bài học cung cấp kiến thức về hạng ma trận.
II. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
 1. Kiến thức: Hạng của ma trận, phương pháp tìm hạng của ma trận.
 2. Kỹ năng:
  - Thành thạo các phép biến đổi sơ cấp trên hàng của ma trận để biến đổi ma trận về dạng bậc thang.
  - Xác định hạng của ma trận.
  - Biện luận theo tham số hạng của ma trận.
III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN
1. Phương pháp: Diễn giảng kết hợp đàm thoại.
2. Phương tiện: Bảng, phấn, bài giảng, máy chiếu.
IV. NỘI DUNG
 1. Ổn định lớp: (1 phút)
 2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút)
  Bài tập 1.9.a. Đưa ma trận sau về dạng bậc thang:
 3. Nội dung bài mới: (40 phút)
 
Trang 1


Tg
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của SV
 
1.5.   Hạng của ma trận
* Định nghĩa. Cho ma trận A cấp trên Ta định nghĩa hạng của ma trận A chính là số hàng khác không có trong dạng bậc thang của ma trận A.
Kí hiệu: r(A) hoặc rank(A).
 
- Trình chiếu, hướng dẫn.
 
- Ghi chép
 
Ví dụ. Ma trận bậc thang
      có  r(A) = 3.
- Hỏi: A có phải ma trận bậc thang?
Có bao nhiêu hàng khác không?
- Hỏi: theo định nghĩa,
 
 
- Tìm hạng của ma trận sau:
    
- Trường hợp ma trận chưa phải bậc thang, ta xét thuật toán sau.
- Trả lời: A là ma trận bậc thang, có 3 hàng khác không.
- Trả lời:
 
 
- A chưa phải ma trận bậc thang.
 
* Thuật toán tìm hạng ma trận: Tìm hạng của ma trận như sau:
   Bước 1: Dùng phép biến đổi sơ cấp trên hàng để đưa A về ma trận bậc thang B.
   Bước 2: r(A) = số hàng khác 0 của B.
 
 
 
 
 
- Yêu cầu sv xác định của bài tập 1.9.a.
 
 
 
 
 
- Trả lời:
Trang 1


 
Ví dụ. Tìm hạng của ma trận sau:

Giải
Ta có:
 

Vậy: r(A) = 2.
- Yêu cầu cả lớp cùng giải.
- Gọi sinh viên lên bảng trình bày.
- Đánh giá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trường hợp ma trận có chứa tham số, ta tìm (biện luận) hạng ma trận như sau.
- Cả lớp giải ví dụ
- Một sinh viên lên bảng giải.
- Cả lớp xem, so sánh và thảo luận.
 
* Biện luận theo tham số hạng của ma trận:
    Bước 1: Biến đổi ma trận về dạng bậc thang.
- Trình chiếu, giải thích.
- Ghi chép.
Trang 1


 
    Bước 2: Ở dạng bậc thang, ta biện luận về hạng của ma trận theo tham số có ở các phần tử chính của các hàng khác không.
 
 
 
Ví dụ. Biện luận theo m hạng của ma trận sau:

Giải
Ta có:

   
  
Biện luận:
   +
 
 
 
 
 
 
 
- Hướng dẫn trên bảng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Yêu cầu sinh viên xác định các phần tử chính.
 
 
 
- Hỏi: 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe, ghi chép.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Một sinh viên trả lời.
 
 
 
 
- Trả lời:
Trang 1


 
   +
- Hỏi: 
- Trả lời:
 
* Tính chất. Cho Khi đó:
    1.  r(A) = 0 A = 0 và r(A) > 0
    2. 
    3.  r(A) = r(AT)
- Trình chiếu, hướng dẫn.
- Ghi chép.
 
Ví dụ. Cho các ma trận sau:

Hãy chọn câu trả lời đúng:
1. Hạng của ma trận A là:
    a.                                     b.
    c.                                d.
2. Hạng của ma trận B là:
    a.                                     b.
    c.                               d.
3. Hạng của ma trận C là:
    a.                                      b.
    c.                                     d.
- Trình chiếu và yêu cầu sinh viên suy nghĩ trả lời.
- Suy nghĩ.
- Trả lời câu hỏi.
- Giải thích.
 
 4. Củng cố: (3 phút)
  - Nêu quy trình tìm hạng của ma trận.
Trang 1


  - Ứng dụng: giải hệ phương trình tuyến tính (Chương 2), xác định tính độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính (Chương 4).
 
Rạch Giá, ngày 27 tháng 10 năm 2015
       Giảng viên
 
 
 
 
      ThS. Nguyễn Thanh Sang
Trang 1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-24 20:29:40 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Toán học. GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Môn: Đại số tuyến tính. Lớp: 15161TC1010201. Tên bài dạy: Chương 1. Ma trận 1.5. Hạng của ma trận Thời gian dạy: Tiết 4, ngày 27/10/2015. Địa điểm: P. 12, Trường CĐCĐ Kiên Giang. I.

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/de-thi-hoc-ki-1.fyl20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác