ĐỀ THI HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường:Tiểu học Hoaøi Haûi                                            ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I                                   
Lớp: 5 .........                                            MÔN TOÁN LỚP NĂM  NH : 2016-2017
Họ và tên: ..........................................................       Thời gian: 40’ (không kể phát đề)   
 
                                                                                              
    Điểm
Nhận xét:………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
 
 
 
A. Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)
 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm)
/Chữ số 2 trong số 75,321 thuộc hàng nào ?
       A.   Hàng đơn vị.           B. Hàng chục           C.   Hàng phần trăm.      D.  Hàng phần nghìn.
b./ Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
        A. 3,5                             B. 0,6                      C. 0,4                              D . 4,0
Câu 2: (1 điểm)
.     a./ Chữ số 6 trong số thập phân 87,236 có giá trị là :
        A.                       B.                             C.                       D.     6
       b./ Tìm số y, biết 25% của y là số 80 .
         A.    y = 400                B.   y = 320            C.  y = 300             D.   y = 280
 Câu 3 :(1 điểm)
        a./ chuyển  3 thành phân số ta được:
        A.                         B.                        C.                              D.
       b./ Tìm số tự nhiên X, biết 1,9    với X là :
         A. X=0                         B. X=1                         C. X=2                              D. X=3
Câu 4. :(1 điểm)
       a./ Viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ có dấu chấm :      35,06 m2 = 0,3506 ......
         A.    km2        B. hm2              C.  dam2             D.    m2
        b/.Chuyển phân số thành phân số thập phân là:
       A. 175                            B. 0,75                       C. 0,175                         D. 1,75
 
Câu 5. :(1 điểm) 
      a./Tìm số tự nhiên để điền vào ô vuông :  9 ,25
            A.   9 hoặc 10          B.   10 hoặc 11         C.   11 hoặc 12              D.   12 hoặc 13
 
      b./  Diện tích một hình vuông có chu vi 60 cm là:
            A.     225 cm2                    B.    220 cm2                  C.   200 cm2                D.   240cm2
 
 

B. Phần tự luận :(5điểm )
      Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :
  57,648 + 35,37        ,        69 – 7,85        ,        75,86 x 3,04          ,       1,74 : 1,45
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
       Bài 2 : ( 1 điểm)
            Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm:
 
             8 m2 5 dm2 = ………………m2            ;      2 km 79m =……………….m
 
                  8047 kg =  ……tấn………kg              ;      ngày =……………….giờ
 
      Bài 3.( 1 điểm)   Một lớp học có 40 em, trong đó có 15 em nữ. Tìm tỉ số phần trăm của học sinh nam so với học sinh cả lớp.
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
     Bài 4.( 1 điểm)    Một đám đất hình chữ nhật có chu vi bằng 152m, biết rằng nếu giảm chiều dài đám đất 5m thì diện tích đám đất giảm 170m2. Tính diện tích đám đất đó ?
 
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 
 
Trường Tiểu học Hoaøi Haûi
Lớp : 5..........
Họ và tên :..........................................
Đề kiểm tra cuối học kì I
Năm học 2016-2017
Môn: Đọc hiểu
Thời gian làm bài: 20 phút
 
Điểm
Nhận xét::………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
 
 
Học sinh đọc thầm bài khoảng 10 phút sau đó làm bài tập theo yêu cầu.
 
 
Bài đọc : Cái gì quý nhất
 Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất.
 Hùng nói : “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không ?”.
 Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên : “Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì ? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo !”
 Nam vội tiếp ngay : “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc !”
 Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng có lí, không ai chịu ai. Hôm sau, ba bạn đến nhờ thầy giáo phân giải.
 Nghe xong, thầy giáo mỉm cười rồi nói :
 - Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao nhiêu mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ ? Đó chính là người lao động, các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi.
         TRỊNH MẠNH
 
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi.
1/ Theo Hùng, cái quý nhất trên đời là gì ?
A. Người lao động       B. Vàng  C. Lúa gạo.        D. Thì giờ 
2/ Theo Nam, cái quý nhất trên đời là gì ?
A. Vàng  B .Người lao động        C. Lúa gạo         D. Thì giờ.
3/ Có câu nói : “Thì giờ là vàng bạc”. Câu này có nghĩa là gì ?
A. Thì giờ và vàng bạc là một.
    B. Thì giờ rất đáng quý.

    C. Thì giờ chính là vàng bạc.
    D . Cả ba ý trên đều đúng.
4/ Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất ?
      A. Vì người lao động có vàng thì sẽ giàu sang, sung sướng.
    B.  Vì người lao động cần có lúa gạo để sống.
      C.  Vì người lao động làm ra tất cả, nếu không thì không có gì hết. 
      D . Cả ba ý trên đều sai.
5/ Tác giả viết câu chuyện trên để làm gì ?
     A. Để mọi người biết tôn trọng và yêu quý thì giờ.
     B. Để mọi người biết tôn trọng và yêu quý người lao động.
     C.  Để mọi người biết tôn trọng và yêu quý vàng, lúa gạo
     D . Cả ba ý trên đều đúng.
6/ Từ “tớ” trong câu “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo” là : 
    A. Đại từ.
    B. Động từ
C.  Tính từ.
  D . Quan hệ từ
7/ Từ nào dưới đây miêu tả làn sóng nhẹ ?
A. Cuồn cuộn ; B. Tung bọt..  ; C.  Ào ạt            D .  Lăn tăn
8/ Từ “CHÍN” trong câu “Lúa ngoài đồng đã chín vàng.” Và câu “Tổ em có chín học sinh” là :
A. Từ đồng âm. ; B.Từ nhiều nghĩa . ; C. Từ đồng nghĩa    D . Từ trái nghĩa
9/ Từ “ĐƯỜNG” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển ? 
A.  Ngoài đường, mọi người qua lại nhộn nhịp.     
B. Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt.
C.  Giá 1 kg đường hôm nay rẻ hơn hôm qua.
D .Công an đã tìm ra đường dây ma túy.
10/ Viết một câu có nội dung nói về việc giữ vệ sinh trường (lớp) trong đó có sử dụng quan hệ từ (nhớ gạch chân dưới từ chỉ quan hệ trong câu vừa đặt).
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: Chính tả - Lớp 5
Thời gian: 15 phút
 
 
Giáo viên đọc đề bài và đoạn  văn sau cho học sinh viết.
Kì diệu rừng xanh
 
Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt qua lá trong xanh. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo.
 Sau một hồi len lách mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu.
 
 
 
 
 
 
ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: Tập làm văn - Lớp 5
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian chép đề)
 
 
  Đề bài:   Tả một người bạn mà em thấy gần gũi, thân thiết và quý mến.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lớp:  5…..                                            ĐỀ THI CUOÁI HOÏC KÌ I.          Naêm hoïc : 2016-2017
Họ và tên: ..............................……………………………       
                                          MÔN:  KHOA HOÏC ;  LÔÙP 5   ; Thời gian: 35’ (không kể phát đề)
 
Điểm
Nhận xét::………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
 
* PHẦN TRẮC NGHIỆM * Khoanh tròn chữ cái ( A,B,C,D ) trước câu trả lời đúng nhất .
1 * Khi một em bé nằm trong bụng mẹ gọi là gì?
A . Bào thai                           B . Hợp tử                        C . Phôi
2 * Tuổi dậy thì ở con gái bắt đầu vào khoảng nào?
A. Từ 10 đến 15 tuổi
B . Từ 13 đến 17 tuổi
C . Từ 13 đến 15 tuổi
3 * Tuổi dậy thì ở con trai bắt đầu vào khoảng nào?
A. Từ 10 đến 15 tuổi
B . Từ 13 đến 17 tuổi
C . Từ 13 đến 15 tuổi
4 * Phòng bệnh viêm gan A, chúng ta phải:
A . Ăn chín, uống sôi                                      B . Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi đại tiện
C . Đi tiểu đúng nơi qui định                          D . Tất cả các ý trên
5 * Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được?
A . Nấu ăn, chăm sóc con cái
B . May vá, thêu thùa giỏi
C . Mang thai và cho con bú
6 * Phát biểu nào không đúng về bệnh sốt xuất huyết?
A . Là một bệnh truyền nhiễm
B . Hiện nay chưa có thuốc đặc trị
C . Cần giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh sạch sẽ để phòng bệnh
D . Bệnh không lây cho trẻ em dưới 5 tuổi
7 * Tính chất nào không phải của gang ?
A . Cứng                                            B . Giòn
C . Dễ kéo thành sợi                          D . Không dễ uốn
8 * Khi một em bé mới sinh dựa vào cơ quan nào để phân biệt trai hay gái?
A . Cơ quan tuần hoàn
B . Cơ quan hô hấp
C . Cơ quan sinh dục
9 * Phụ nữ có thai nên tránh việc làm nào dưới đây?
A . Nghỉ ngơi nhiều
B . Khám thai định kì
C . Lao động nặng
10 * Cơ thể chúng ta hình thành từ đâu?
A . Trứng của mẹ
B . Tinh trùng của bố
C . Trứng và tinh trùng kết hợp

 
PHẦN TỰ LUẬN
  
Câu 1. Em hãy nêu cách phòng bệnh sốt rét.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Câu 2-  Đồng có tính chất gì ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 3- Em hãy nêu những việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lớp:  5...                                                ĐỀ THI LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LÔÙP 5 CUOÁI HOÏC KÌ I.   
 Họ và tên: ......................................                                    Naêm hoïc : 2016-2017
                                                                                    Thời gian: 35’ (không kể phát đề)
PHẦN:  LỊCH SỬ
Điểm
Nhận xét:::………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
 
* PHẦN TRẮC NGHIỆM* Khoanh tròn chữ cái ( A,B,C,D ) trước câu trả lời đúng nhất .
1* Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập là:
A . Khẳng định quyền tự do độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
B . Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
C . Cả hai ý trên đều đúng.
2 * Đảng Cộng sán Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A . 12-9-1930                                  B . 3-2-1930                             C . 18-8-1945
3 * Anh La Văn Cầu chặt dứt cánh tay làm nhiệm vụ trong chiến dịch nào?
A . Việt Bắc Thu – Đông 1947           B . Biên giới Thu – Đông 1950             C . Điện Biên Phủ
4 * Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
A . Ngày 19 tháng 5 năm 1890     B . Ngày 3 tháng 2 năm 1910        C . Ngày 5 tháng 6 năm 1911
5*Cách mạng tháng Tám (1945) thành công nhưng nước ta đứng trước những khó khăn gì?
A . Nhân dân còn đói khổ
B . Thực dân Pháp hăm he xâm lược nước ta lần nữa.
C . Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 2- Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông 1947.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lớp:  5...                                                ĐỀ THI LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LÔÙP 5 CUOÁI HOÏC KÌ I.   
 Họ và tên: ......................................                                    Naêm hoïc : 2016-2017
                                                                                    Thời gian: 35’ (không kể phát đề)
PHẦN:  ĐỊA LÍ
Điểm
Nhận xét:::………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
 
* PHẦN TRẮC NGHIỆM * Khoanh tròn chữ cái ( A,B,C,D ) trước câu trả lời đúng nhất .
1 * Nước ta nằm khu vực nào trên thế giới ?
A . Châu Âu                           B . Châu Mỹ                                C . Đông Nam Á
2 * Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là:
A . Cà phê                          B . Lúa gạo                          C .Cao su                           D . Chè
3 * Năm 2014 dân số nước ta đạt :
A . 90,0 triệu người                                            B . 64,4 triệu người
C . 76,3 triệu người                                            D . 82,0 triệu người
4 * Sông ngòi nước ta có đặc điểm :
A . Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc nhưng ít sông lớn.
B . Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
C . Cả hai ý trên
5 * Hậu quả do dân số tăng nhanh là:
A . Gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống           D . Là nguồn lao động
B . Làm cho diện tích ở nước ta vào trung bình    C . Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Em hãy trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 2- Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-12-12 21:56:07 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 1009 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI HKI, Toán học. Trường:Tiểu học Hoài Hải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp: 5 ......... MÔN TOÁN LỚP NĂM NH : 2016-2017 Họ và tên: .......................................................... Thời gian: 40’ (không kể phát đề) Điểm Nhận xét:……………………………………………………… …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….  ..

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hki.vmdq0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác