Xin nhờ các thầy cô giúp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Nhờ các thầy cô giải giúp em bài này với ạ
Em xin trân thành cảm ơn
 
Đề bài :
Cho A(1;1), B(-1;3) và 2 đường thẳng (d1): mx+ (m- 1)y - 2m + 1 = 0
(d2) : (1 - m)x + my - 4m + 1 = 0
Tìm m để khoảng cách từ P(0; 4) đến đường thẳng (d1) là lớn nhất
Chứng minh hai đường thẳng trên luôn cắt nhau., gọi giao điểm đó là I. Tìm quỹ tích của y khi m thay đổi

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-11-26 06:36:42 | Thể loại: Toán 9 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô giúp, Toán 9. Nhờ các thầy cô giải giúp em bài này với ạ Em xin trân thành cảm ơn Đề bài : Cho A(1;1), B(-1;3) và 2 đường thẳng (d1): mx+ (m- 1)y - 2m + 1 = 0 (d2) : (1 - m)x + my - 4m + 1 = 0 Tìm m để khoảng cách từ P(0; 4) đến đường thẳng (d1) là lớn nhất Chứng minh hai đường thẳng trên luôn cắt nhau., gọi giao điểm đó là I. Tìm quỹ tích của y khi m thay đổi

https://tailieuhoctap.com/de-thi/xin-nho-cac-thay-co-giup.v8o2zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác