Đề kiêm tra học kì II toan 9 de 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Kiểm tra Học kỳ II- Môn Toán lớp 9- Thời gian : 90ph

Đề bài:

I, Phần trắc nghiệm: (4đ)
Khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho hàm số y = f(x) =thì f(3) bằng:
A, 1 B, 3 C, D, Một đáp số khác
Câu 2: Cho hàm số y = ax( a0), phát biểu nào sau đây đúng?
A, Hàm số đồng biến khi a > 0 ; nghịch biến khi a < 0
B, Đồ thị của hàm số là đờng thẳng đi qua gốc toạ độ
C, Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0
D, Đồ thị của hàm số luôn đi qua gốc toạ độ O
Câu 3: Cặp số nào sau đây không phải là nghiệm của phơng trình 4x- 3y = 5
A, (2;1) B, (1;2) C, (;0) D, (5;5)
Câu 4: Đồ thị của hàm số y = axđi qua A() thì a bằng :
A, B, C, D, 1
Câu 5: Từ điểm A ở ngoài đờng tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AM, AN tạo với nhau góc 60, số đo cung lớn MN là:
A, B, C, D, 
Câu 6 : C là một điểm thuộc đờng tròn (O;5cm), đờng kinh AB sao cho , độ dài dây AC là:
A, cm B, cm C, cm D, cm
Câu 7: Hinh trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao 4cm thì thể tích hình trụ đó là:
A, B, C, D, 
Câu 8: Một hình nón có bán kính đáy R, diện tích xung quanh bằng diện tích đáy, độ dài đờng sinh của hình nón đó là:
A, R B, C, R D, 2R

II, Phần tự luận ( 6đ):
Bài 1: (2đ) Giải các phơng trình và hệ phơng trình sau:
a, 
b, 
Bài 2(1,5đ)
a, Vẽ đồ thị hàm số y = (P)
b, Tìm giá trị của m sao cho diểm C(-2; m) thuộc đồ thị (P)
Bài 3(2,5)đ
Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đờng tròn.
Gọi C là điểm trên nửa đờng tròn sao cho cung CB bằng cung CA, D là một điểm tuỳ ý trên cung CB ( D khác C và B ). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự
ỏ E và F .
a, Chứng minh tam giác ABE vuông cân.
b, Chứng minh
c, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp đợcĐáp án đề kiểm tra học kỳ II Môn toán lớp 9

I, Phần trắc nghiệm:
1, B 2, D 3, B 4, B 5, D 6, C 7, B 8, A
(mỗi câu trả lời đúng: 0,5đ)
II, Phần tự luận :
Bài 1:
a, Điều kiện: (0,25đ)
 (0,25đ) (0,25đ)
 ( thoả mãn điều kiện)
Vậy phơng trình đã cho có 2 nghiệm là và (0,25đ)
b, 
Vậy hệ phơng trình đã cho có
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-01-23 12:14:22 | Thể loại: Toán 9 | Lần tải: 79 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiêm tra học kì II toan 9 de 2, Toán 9. Kiểm tra Học kỳ II- Môn Toán lớp 9- Thời gian : 90ph Đề bài: I, Phần trắc nghiệm: (4đ) Khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng: Câu 1: Cho hàm số y = f(x) =thì f(3) bằng: A, 1 B, 3 C, D, Một đáp số khác Câu 2: Cho hàm số y = ax( a0), phát biểu nào sau đây đúng? A, Hàm số đồng biến khi a > 0 ; nghịch biến khi a B, Đồ thị của hàm số là đờng thẳng đi qua gốc toạ độ C, Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 D, Đồ thị của hàm số luôn đi qua gốc toạ độ O Câu 3: Cặp số nào sau đây không phải là nghiệ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-hoc-ki-ii-toan-9-de-2.kbc5zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác