ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 7 CỰC HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng  KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010
Trường THCS Nguyễn Khuyến        Môn: Toán        lớp 7
     Thời gian làm bài: 90  phút (không kể giao đề)
 
ĐỀ CHÍNH THỨC:
 
 
Bài 1 ( 2 điểm). Thực hiện phép tính :
a)     2        
b)                 
 
Bài 2 (3 điểm) . Tìm x biết
 a)   
          b) |x – 1,5| = 2  
          c)
Bài 3( 1,5điểm ). Có 2 vòi nước, mỗi vòi chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Biết 2 bể có thể tích bằng nhau; vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ; vòi thứ hai chảy đầy bể trong 7 giờ; và mỗi giờ vòi thứ nhất chảy vào bể nhiều hơn vòi thứ hai là 4 lít nước. Tìm số lít nước mỗi vòi chảy trong một giờ.
Bài 4( 3,5điểm ). Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, và AB
 a) Chứng minh AB = AF.
 b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AE tại H. Lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh DH = KF và DH // KF.
 c) Chứng minh góc ABC lớn hơn góc C.
---------Hết---------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng  KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010
Trường THCS Nguyễn Khuyến   Môn:  Môn: Toán        lớp 7  
     Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1. (2điểm)
 a)   Biến đổi  2 = =                    (0,5đ)
     =                     (0,5đ)
 b) =                   (0,5đ)
     Tính trong ngoặc bằng 0 kết quả bằng 0                           (0,5đ)
  Bài 2. (3 điểm)
 a)    =                                     (0,5đ)
     Tính được  x =                                  (0,5đ)
 b)   |x – 1,5| = 2 Tính được  x = 3,5                              (0,5đ)
              x = - 0,5                             (0,5đ)
 c/   =>                     (0,5đ)
            x = 2                          (0,5đ)
Bài 3( 1,5điểm ) Gọi x( lít ), y( lít ) thứ tự là số lít nước vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy trong 1 giờ.
Lập luận  được 5x = 7y                                                                                                     (0đ5)
                                                         (0đ75)
Trong 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy vào bể 14 lít nước, và vòi thứ hai chảy vào bể 10 lít nước.
                                                                                                                                           (0đ25)
 Bài 4( 3,5điểm )                                                            * Hình vẽ đúng cho cả 3 câu:      (0đ5)
a) ∆ABE = ∆AFE ( g-c-g)                                                                                                                 (0đ75)
 suy ra AB = AF                                                                                                                 (0đ25)
b) ∆HDF = ∆KFD ( c-g-c)                                                                                                 (0đ75 )
 suy ra HD = KF                                                                                                                 (0đ25)
            HD // KF                                                                                                                (0đ25)
c) ∆ABD = ∆ AFD( c-g-c) suy ra:ABD =AFD (1)                                                      (0đ25)                     
 ∆DFC có AFD là góc ngoài nên AFD > C (2)                                                (0đ25)                                   
Từ (1) (2) có : ABD > C hay: ABC > C                                                                (0đ25)
 
 Cách khác:    ;                                                                   (0đ25)
                                                                                                    (0đ5)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-12-04 17:22:49 | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 257 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 7 CỰC HAY, Toán 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010 Trường THCS Nguyễn Khuyến Môn: Toán lớp 7 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC: Bài 1 ( 2 điểm). Thực hiện

https://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-va-dap-an-toan-hoc-ki-1-lop-7-cuc-hay.i90mxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan