gửi chị Nguyễn Thị Thủy

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Từ các số (0,1,2,3,4,5,6,8) lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau là các số chẵn.
Gọi số phải tìm là Trong đó e = (0,2,4,6,8).
TH:e=0 có cách chọn các số abcd.nên có 840 số
TH e 0, có 4 cách chọn e.
      a: có 6 cách chọn.
      b: có 6 cách chọn
      c: có 5 cách chọn
      d: có 4 cách chọn
Và có 4x6x6x5x4=2880 số. Vậy tổng các số chẵn có 5 chữ số khác nhau được lập là 840+2880=3720 số.
Bạn chọn a sau khi đã chọn các số khác nên không đúng mà phải chọn a trước
 
 
cảm ơn chị nhiêù nhưng chị có thê giải thich rõ hơn là cách của em sai chô nao` ko ạ , em thâý viêc chon sô nào trươc thì cũng thê’ ma`

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-06-01 21:59:04 | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi gửi chị Nguyễn Thị Thủy, Toán 12. Từ các số (0,1,2,3,4,5,6,8) lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau là các số chẵn. Gọi số phải tìm là Trong đó e = (0,2,4,6,8). TH:e=0 có cách chọn các số abcd.nên có 840 số TH e 0, có 4 cách chọ

https://tailieuhoctap.com/dethitoan12/gui-chi-nguyen-thi-thuy.1z07yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan