De thi hoc ky I năm học 2013 - 2014 SGD Nam Đinh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC  2013 – 2014
MÔN : TOÁN - LỚP 12 THPT
Thời gian làm bài 90 phút
 
 
 
Câu I  ( 3,5 điểm )   Cho hàm số : (1)  , với m là tham số .
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi .
Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB            có diện tích bằng 2 ( với O là gốc tọa độ ) .
Câu II  ( 2,5 điểm )
Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên .
Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu III  ( 3 điểm )   Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD là hình thoi cạnh a ,  
và . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
Chứng minh SD vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Tính thể tích khối chóp S.ABCD  theo a  .
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB theo a .
 
Câu IV  ( 1,0 điểm )   Giải phương trình   .
 
--------- Hết ---------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP SỐ
Câu I  ( 3,5 điểm )   Cho hàm số : (1)  , với m là tham số .
Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 2 ( với O là gốc tọa độ ) .
Giải
y’ = 3x2 – 6mx, y’ = 0  x = 0 hay x = 2m . Ta có hàm số có 2 cực trị  m  0
Vậy A (0; ) và B (2m; 2m3) , Có
SOAB = m4 = 1  m =  1
 
Câu II  ( 2,5 điểm )
1)   Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên .
ĐS : tại    tại
2)  Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
ĐS :
Câu III  ( 3 điểm )   Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD là hình thoi cạnh a ,  
và . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
1)   Ta có D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
     
2)  
 
Câu IV  ( 1,0 điểm )      .

Xét hàm có


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-12-24 23:39:46 | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 231 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

đề thi De thi hoc ky I năm học 2013 - 2014 SGD Nam Đinh, Toán 12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN : TOÁN - LỚP 12 THPT Thời gian làm bài 90 phút Câu I ( 3,5 điểm ) Cho hàm số : (1) , với m là tham

https://tailieuhoctap.com/dethitoan12/de-thi-hoc-ky-i-nam-hoc-2013-2014-sgd-nam-dinh.752lzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan