2 Đề thi học kì môn toán 12 có đáp án chi tiết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG PT DTNT TỈNH
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: TOÁN

STT


CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

TỔNG TỈ LỆNhận biết+Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao
1
Khảo sát vẽ đồ thị hàm số
Ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số

30%


- Số câu hỏi
2

- Số điểm
30%

2
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của tích phân
PT Logarít
30%- Số câu hỏi
2
1
- Số điểm
20%
10%
3
Số phức
10%


- Số câu hỏi
1

- Số điểm
10%

4
Phương pháp tọa độ trong không gian
20%


- Số câu hỏi
1
1
- Số điểm
10%
10%
5
Hình học không gian
10%


- Số câu hỏi

1
- Số điểm

10%
Tổng câu
7
3
0
10


Tổng điểm
70%
30%
0%
100%SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
TRƯỜNG PT DTNT TỈNH MÔN: TOÁN-KHỐI 12
Thời gian: 90 phút

Đề số 1

Câu 1:(4.0 điểm). Cho hàm số  (1)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) .
Viết phương trình tiếp tuyến với ( C) tại điểm có hoành độ x0 = 2
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục tung, trục hoành.
Câu 2:(2.0 điểm).
1) Giải phương trình .
2) Tính tích phân I =. ;
Câu 3:(1.0 điểm).
Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC =  , mặt bên (A/BC) hợp với mặt đáy (ABC) một góc 300 .Tính thể tích khối lăng trụ.
Câu 4:(3.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–1; 0; 2), mặt phẳng (P): 2x – y – z +3 = 0 và đường thẳng (d): .
Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A và song song (P).
Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P).Tìm tọa độ tiếp điểm của (S) và (P).
Câu 5 (1,0 điểm)
Cho số phức z thỏa mãn .Tìm phần thực và phần ảo của số phức z

----------------------HẾT----------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
THI HỌC KÌ II - MÔN TOÁN LỚP 12
NĂM HỌC 2014 - 2015
(Hướng dẫn chấm này gồm 04 trang)

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

I
(3 điểm)
a/ (1.5 điểm) 
TXĐ: D =


0.25


Sự biến thiên:
* Chiều biến thiên: <0 ;
Suy ra hàm số luôn nghịch biến trên 
* Hàm số không có cực trị.
*Giới hạn và tiệm cận:
+;+ Suy ra x=1 là TCĐ.
 Suy ra y=1 là TCN.
* Bảng biến thiên:

0.25
0.25
0.25


Đồ thị:
Điểm đặc biệt: Giao điểm của đồ thị với Oy :(0 ;-3)
Giao điểm của đồ thị với Ox :(-3 ;0) 
Đồ thị nhận giao điểm 2 đường tiệm cận I(1 ; 1) làm tâm đối xứng0.250.25


b/(0.5
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-04-14 15:02:07 | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 251 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.22 M | File type: doc
lần xem

đề thi 2 Đề thi học kì môn toán 12 có đáp án chi tiết, Toán 12. SỞ GD&ĐT PHÚ THỌTRƯỜNG PT DTNT TỈNH MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2NĂM HỌC 2014 - 2015MÔN: TOÁNSTTCHỦ ĐỀMỨC ĐỘ NHẬN THỨCTỔNG TỈ LỆNhận biết+Thông hiểuVận dụngVận dụng cao1Khảo sát vẽ đồ t

https://tailieuhoctap.com/dethitoan12/2-de-thi-hoc-ki-mon-toan-12-co-dap-an-chi-tiet.bwp8zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan