Đề thi giao lưu học sinh năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIÊT CẤP TRƯỜNG
Năm học 2011 – 2012
LỚP 3
Thời gian 40 phút ( không kể thời gian phát đề)
 
Câu 1 :
 Cho các từ sau : đồng chí, đồng quê, đồng bạc, đồng hương, đồng tâm, đồng ruộng, đồng lòng, đồng đội.
 Trong các từ trên, tiếng đồng trong từ nào có nghĩa là cùng chung ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Câu 2 :
Tìm những hình ảnh được so sánh với nhau trong các câu thơ sau đây :
 a/                                  Công cha như núi Thái Sơn
                                     Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 b/    Con trâu đen lông mượt
                                         Cái sừng nó vênh vênh
                                         Nó cao lớn lênh khênh
                                         Chân đi như đập đất.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Câu 3 :
 a/ Viết một câu theo mẫu Ai làm gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 b/ Viết một câu theo mẫu Ai thế nào ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Câu 4 : Tập làm văn
 Đề : Viết một đoạn văn ngắn( từ 5 đến 7 câu) kể về người thân thiết của em. (người đó có thể là người hàng xóm hoặc bạn thân trong lớp).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
----Hết---
 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
TIẾNG VIỆT 3
Câu 1 : (3 điểm)
 Cho các từ sau : đồng chí, đồng quê, đồng bạc, đồng hương, đồng tâm, đồng ruộng, đồng lòng.
 Trong các từ trên, tiếng đồng trong từ nào có nghĩa là cùng chung ?
 Các từ có nghĩa cùng chung : đồng chí, đồng quê, đồng hương, đồng tâm, đồng lòng, đồng đội. (đúng mỗi từ ghi 0,5 điểm)
 
Câu 2 : (3 điểm)
Tìm những hình ảnh được so sánh với nhau trong các câu thơ sau đây :
 a/                                  Công cha như núi Thái Sơn
                                   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Những hình ảnh được so sánh với nhau :
- Công cha / núi(núi Thái Sơn)                           (1 điểm)
 - Nghĩa mẹ / nước (nước trong nguồn chảy ra)  (1 điểm)
 
 b/    Con trâu đen lông mượt
                                         Cái sừng nó vênh vênh
                                         Nó cao lớn lênh khênh
                                         Chân đi như đập đất.
Những hình ảnh được so sánh với nhau : đi / đập(đập đất)        (1 điểm)
 
Câu 3 : (1 điểm)
 a/ Viết một câu theo mẫu Ai làm gì ?
 Chúng em đang học hát.                      (0,5 điểm)
 
 b/ Viết một câu theo mẫu Ai thế nào ?
Chú Cường rất khoẻ.                           (0,5 điểm)
Câu 4 :  (3 điểm)
 Đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu ( 3 điểm)
- Sử dụng câu, từ phải rõ nghĩa
- Thể hiện được nội dung kể về người thân hoặc bạn thân thiết
* Gợi ý :
 Lan là bạn thân của em ở lớp 2. Sáng sáng, Lan thường qua nhà,               rủ em cùng đến trường… Trong lớp, bạn ấy cho em mượn bút mực những khi em quên mang. Giờ ra chơi, em và Lan cùng chơi nhảy dây, búng dây thun… Em rất thích Lan và xem như người bạn thân nhất trong lớp.
- Tùy theo cách trình bày của học sinh mà ghi điểm cho phù hợp(thang điểm 0,25,…….3,0)
 
* Ghi chú :
- Trình bày bẩn trừ 0,5 điểm toàn bài
 
---------------Hết-------------
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-02-03 08:44:32 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi giao lưu học sinh năng khiếu môn Tiếng Việt lớp3, Tiếng Việt. ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIÊT CẤP TRƯỜNG Năm học 2011 – 2012 LỚP 3 Thời gian 40 phút ( không kể thời gian phát đề) Câu 1 : Cho các từ sau : đồng chí, đồng quê, đồng bạc, đồng hương, đồng tâ

https://tailieuhoctap.com/dethitiengviet/de-thi-giao-luu-hoc-sinh-nang-khieu-mon-tieng-viet-lop-3.da8sxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan