ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỦ CÁC MÔN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - BUỔI 2 - NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: TOÁN (Thời gian 40 phút)
HỌ VÀ TÊN: .........................................................................................
Phần 1( 3.5 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
1.Số gồm: Tám mươi chín nghìn không trăm và bảy đơn vị được viết là :
a. 80 907 b. 89 007 c. 89 070 d. 89 700
2. Đổi 5 m2 8 dm2 = ………… dm2 ?
a. 58 b. 580 c. 508 d. 5080
3. Đổi 15 050 kg = ……... tấn ……. yến ?
a. 15 tấn 5 yến b. 150 tấn 5 yến
c. 15 tấn 50 yến d. 1 tấn 50 yến
4. Nửa chu vi hình vuông là 48 thì cạnh hình vuông sẽ là :
a. 12m b. 24m c. 36m d. 48m
5. Viết tiếp vế còn thiếu của công thức sau và cho biết tên gọi của công thức :
a x (b + c) = ……………………… Tên gọi……………………………………
6. Viết tiếp vế còn thiếu của công thức sau và cho biết tên công thức :
a x (b - c) = ……………………… Tên gọi …………………………………
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S :
Hình bên có tất cả :
A. 22 đoạn thẳng.
B. 8 góc vuông và 16 góc nhọn.
C 6 hình vuông và 8 hình tam giác.
D. 6 hình vuông và 12 hình tam giác.
E. 8 góc tù.
PHẦN II: BÀI TẬP
1.( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
4383 + 43 689 584 326 - 4983 653 x 203 2139 : 23
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ( 1.0 điểm)Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 135 x 13 – 135 x 3 = b. (15 x 48) : 8 =
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................3. ( 2.5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 172 m. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tính diện tích mảnh vườn trên?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.(1.0 điểm) Khi nhân một số có hai chữ số với 45 Nam đã đặt các tích riêng thẳng cột nên được kết quả là 23481. Tìm tích đúng của phép nhân trên.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - BUỔI 2 - NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: TIẾNG VIỆT
HỌ VÀ TÊN: .........................................................................................
Đọc bài: Thưa chuyện với mẹ và trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 dưới đây:
Câu 1/ Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (1đ)
Vì sao mẹ Cương không muốn Cương học nghề thợ rèn? (0,5 đ)
Vì mẹ sợ Cương vất vả.
Vì mẹ sợ cha Cương không đồng ý.
Vì mẹ cho rằng đó là nghề không được coi trọng, không xứng đáng với danh dự của gia đình.
B) Câu nào nêu lý lẽ có sức thuyết phục nhất của Cương đối với mẹ? (0,5đ)
a) Người ta ai cũng cần có một nghề.
b) Nghề nào cũng đáng được coi trọng như nhau.
c) Chỉ có cách sống bằng trộm cắp hoăc ăn bám mới bị coi thường.
Câu 2 /Viết vào chỗ chấm 2 chi tiết trong bài nêu cử chỉ thể hiện tình cảm của mẹ và của Cương khi trò chuyện. (0,5đ).
a)Mẹ:………………………………………………………………………………
b)Cương:…………………………………………………………………………..
Câu 3 /a)Điền dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất (0,5 đ).

Bài văn trên có: 6 từ láy 7 từ láy 8 từ láy

b)Viết lại những từ láy có ở trong bài (1đ)
…………………………………....................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4/ Gạch chân các động từ trong đoạn văn sau: (1đ)
Bất giác, em lại nhớ đến ba người thợ nhễ nhãi mồ hôi mà vui vẻ bên tiếng bễ thổi “phì phào”, tiếng búa con, búa lớn theo nhau đập “cúc cắc” và những tàn lửa đỏ hồng, bắn tóe lên như khi đốt cây bông.
Câu 5/ a) Tìm một từ gần nghĩa với từ Trung thực (0,5 đ).
…………………………………...............................................................................
b) Đặt một câu với từ vừa tìm được. (0,5 đ).
…………………………………...............................................................................
Câu 6/ Em hãy tả một đồ chơi mà em thích nhất.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-12-16 20:09:34 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 559 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỦ CÁC MÔN, Tiếng Việt. BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - BUỔI 2 - NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: TOÁN (Thời gian 40 phút)HỌ VÀ TÊN: .........................................................................................Phần 1( 3.5 điểm)

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-cuoi-hoc-ky-i-du-cac-mon.mdpoxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan