luyện từ và câu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Thứ …..ngày….tháng…. năm 2019
Họ tên: …………… lớp:
KIỂM TRA MÔN ……
Thời gian 40 phút
Đề bài:
Động từ
Bài chi tiết: 
Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của sự vật
Thường làm vị ngữ trong câu
Ví dụ: , đi, , , , uống,...
Tôi đang đi bộ.
Động từ tình thái
Là những động từ đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau.
Ví dụ: Đành, bị, được, dám, toan, định, có,...
Động từ chỉ hoạt động, trạng thái
Là những động từ không đòi hỏi động từ khác đi kèm.
Ví dụ: Ăn, làm, chạy, nhảy, múa. ca, hát
Danh từ
Bài chi tiết: 
Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,...
Ví dụ: Trâu, mưa, mây, giáo viên, kỹ sư, con, thúng...
Danh từ chỉ sự vật
Danh từ chỉ sự vật nêu tên từng loại hoặc từng người, vật, hiện tượng, khái niệm,...
Ví dụ: , , biểu , , , ,...
Danh từ chung
Danh từ chung là tên gọi của một loại sự vật.
Ví dụ: , , , , , , , , ,...
Danh từ riêng
Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương,...
Ví dụ: , , , Quang , Chí , Nguyên , Giáo dục và Đào ,...
Danh từ chỉ đơn vị
Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật.
Ví dụ: nắm, mét, mớ, lít, bầy, gam, ki -lô-mét, xăng-ti-mét,... Danh từ chỉ đơn vị chính xác:dùng các chỉ số do các nhà khoa học phát minh để thể hiện sự vật Ví dụ: mét, lít, gam, giây, giờ,phút...
Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: con,cái, quyển
Danh từ chỉ đơn vị ước chừng
Thể hiện một số lượng không đếm được có tính tương đối
Ví dụ: nắm, mớ, bầy, đàn,thúng...


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-09-14 10:19:19 | Thể loại: Tập đọc 5 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: docx
lần xem

đề thi luyện từ và câu, Tập đọc 5. Thứ …..ngày….tháng…. năm 2019Họ tên: …………… lớp: KIỂM TRA MÔN ……Thời gian 40 phútĐề bài:Động từBài chi tiết: Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của sự vậtThường làm vị ngữ trong câuVí dụ: , đi, , , , uống,...Tôi đang đi bộ.Động từ tình tháiLà những động từ đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau.Ví dụ: Đành, bị, được, dám, toan, định, có,...Động từ chỉ hoạt động, trạng tháiLà những động từ không đòi hỏi động từ khác đi kèm.Ví dụ: Ăn, làm, chạy, nhảy, múa. ca, hátDanh từBài chi tiế

https://tailieuhoctap.com/de-thi/luyen-tu-va-cau.vwc70q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác