ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

ĐẢNG BỘ XÃ EAKMUT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯNG VƯƠNG
Ea Kmut, ngày 02 tháng 10 năm 2017

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9 NĂM 2017

PHẦN MỞ ĐẦU
Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên.
Đồng chí bí thư chi bộ tiến hành các nội dung sau:
-Thông báo tình hình đảng viên chi bộ: Chính thức 10 đ/c.
-Số đảng viên có mặt dự họp: 10 đ/c Số đảng viên vắng mặt: 0 đ/c
-Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề cần tập trung thảo luận.
PHẦN NỘI DUNG
I/ Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị.
II/ Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng:
Đảng viên nhận thức được vai trò, tính tiên phong trong công tác.
III/ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng 9
1/ Tư tưởng chính trị:
Tuyên truyền kỉ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-8
Tổ chức lễ khai giảng năm học mới và lễ đón HS vào lớp 1.
2/ Công tác chuyên môn:
Thực hiện dạy đúng kế hoạch, TKB.
Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày thực hiện công tác dạy học 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ GD & ĐT, UBND tỉnh, UBND huyện và các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng GD & ĐT huyện; không thu tiền học 2 buổi /ngày.
Báo cáo EMIS, cập nhật phần mềm KĐCL trường học.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, định mức lao động nộp PGD .
Tiếp thu triển khai nhiệm vụ năm học.
Báo cáo công tác phổ cập
Hoàn thành tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018.
Tập huấn công tác Hội Khỏe Phù Đổng.
3/ Công tác đoàn thể:
Công đoàn: Tiếp tục động viên CĐV tập luyện bóng chuyền, văn nghệ.
Tham gia cuộc thi Tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 (CV Số 324/CV-PGD ĐT)
Liên đội: Tổ chức ĐH Liên đội thành công.
4/ Công tác tài chính, CSVC
Tu sửa các phòng học đảm bảo cho HS học tập tốt.
Hợp đồng nhân viên bảo vệ P.H Ninh Thanh 2.
Hoàn thành hồ sơ các khoản thu theo quy chế dân chủ, báo cáo các khoản thu về PGD.
V/ Kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10/2017
1/ Tư tưởng chính trị:
Thi đua lập thành tích kỉ niệm ngày Phụ Nữ VN 20-10
Hưởng ứng thực hiện tuần lễ học tập suốt đời.
Thực hiện tốt Quyết định 2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Khung biên chế năm học năm học 2017 - 2018 ; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Sở , Phòng GD & ĐT huyện;
Triển khai thực hiện tốt Quyết định 29/QĐ-UBND về Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả giờ làm việc, không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ đảng viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành phát động.
Thự hiện tốt luật giao thông đường bộ; Vệ sinh thực phẩm; trường học an ninh trậ tự ; phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích.
Tuyên truyền trong CBGVHS, việc làm theo thư Bác Hồ gửi cho ngành GD lần cuối : dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt.
Tổ chức tốt Ngày 20/10/2017 Ngày Phụ nữ Việt Nam.
2/ Công tác chuyên môn:
Ổn định, duy trì các nề nếp dạy - học , soạn giảng theo chương trình thời khóa biểu.
Triển khai nhiệm vụ chuyên môn bậc học đã được quán triệt ; thực hiện bộ hồ sơ sổ sách của nhà trường và cá nhân theo Điều lệ trường học; triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bậc TH.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tiếp tục thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đúng chương trình TKB.
Tiếp tục cập nhật, sử dụng phần mềm quản lý VnEdu, Sổ điện tử đánh giá HS.
Hoàn thành kiểm định CL trên phần mềm Inter Net.
Kiểm tra chuyên đề 2 đ/c GV, 2 đ/c NV.
Tham gia tập huấn chuyên môn "Hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo"; chuẩn bị áp dụng thực hiện tại trường.
Thư viện: Duy trì tốt thư viện đạt chuẩn, mua sắm tài liệu, tu sửa thiết bị.
Y tế HĐ: Triển khai phòng chống bệnh tay, chân, miệng; bệnh dại,
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-07-16 19:42:50 | Thể loại: TÀI LIỆU TỔNG HỢP | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.47 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TÀI LIỆU TỔNG HỢP. ĐẢNG BỘ XÃ EAKMUT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯNG VƯƠNG Ea Kmut, ngày 02 tháng 10 năm 2017NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9 NĂM 2017PHẦN MỞ ĐẦUChi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của

https://tailieuhoctap.com/dethitailieutonghop/de-an-vi-tri-viec-lam.v0b10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác