ĐÁP ÁN TOÁN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xlsx
TRƯỜNG THPT SẦM SƠN
KÌ THI KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM 2020 (LẦN 1)
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

"Câu
hỏi" "Mã đề
351" "Mã đề
997" "Mã đề
659" "Mã đề
394" "Câu
hỏi" "Mã đề
351" "Mã đề
997" "Mã đề
659" "Mã đề
394"
1 A D B C 21 B C C B
2 C A C B 22 C D C D
3 A B B D 23 C C D D
4 A A B D 24 D C B A
5 C B C B 25 A D A B
6 B A C C 26 A D B B
7 D B A D 27 D C D C
8 C A D D 28 D C D C
9 A C D A 29 B B B A
10 D B A C 30 C B B A
11 B D C B 31 D D D D
12 D C D B 32 B D A C
13 C A B C 33 D D C D
14 D B A C 34 B B B A
15 B A A A 35 C C A C
16 C C D D 36 D D D C
17 A D B B 37 A A C B
18 A A A D 38 B B D D
19 D C C A 39 C D A B
20 B D D C 40 C D C BCó thể download miễn phí file .xlsx bên dưới
Đăng ngày 2020-01-11 17:16:39 | Thể loại: TÀI LIỆU KHÁC | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: xlsx
lần xem

đề thi ĐÁP ÁN TOÁN, TÀI LIỆU KHÁC. TRƯỜNG THPT SẦM SƠN KÌ THI KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM 2020 (LẦN 1) ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Câuhỏi Mã đề351 Mã đề997 Mã đề659 Mã đề394 Câuhỏi Mã đề351 Mã đề997 Mã đề659 Mã đề394 1 A D B C 21 B C C B 2 C A C B

https://tailieuhoctap.com/dethitailieukhac/dap-an-toan.94z80q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác