cac bai van cung

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên.
Tuế thứ Ất Mùi niên, Ngũ ngoạt, Nhị cữu Nhựt
Tư nhơn tự tôn: Trần Viết Bốn cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại.
Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Giáp Ngọ con kính lạy TẦN VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HAO CHI THẦN – NHÂN TÀO PHÁN QUAN
Tín chủ (chúng) con là Trần Văn Bốn và đồng gia quến bằng thuộc
Ngụ tại Xứ Côn Lược Trung, thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuân, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Nhân hôm nay là ngày giỗ của Hiển khảo  Trần Viết Tình
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, 1 bộ áo quần dài màu xanh , 1 bộ áo quần màu trắng, 1 cái rương, 1 đôi nón guốc, 1gối 2 khăn, 1 bộ đồ loat trong, vàng mã, mâm cơm đốt nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh; cho Hiển khảo Trần Viết Tình dẫn dụng.
Chúng con kính mời các vị:
- Tằng Tổ khảo; Tằng Tổ tỷ, Tổ khảo , Tổ Tỷ chư tôn linh vị tiền
- Hiển hiển khảo tỷ vi tôn linh
- Hiệp kỵ Hiển bá, Hiển thúc, Hiển cô tôn linh tọa vị, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
 Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
 Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên.
Tuế thứ Mậu Tuất niên, Tam ngoạt,Sơ thập Nhựt
Tư nhơn tự tôn…….…………………………..cùng toàn gia nam nữ tự tôn tiểu đẳng.  Xuân Tiết chánh nhựt kiết thời.
-Kính lễ kỷ niệm Tằng tổ khảo ………………….., thuộc Vĩnh Xuyên quận.
-Thành tâm cẩn dụng trai bàn hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi
-Cẩn ủy lễ bái tự tôn ……………………….. cẩn dĩ phỉ nghi
 
KÍNH CÁO VU
-Thiết niệm Hiển Tằng Tằng tổ khảo tỷ …………………. Vĩnh Xuyên quận chư tôn linh vị tiền.
-Cung niệm Hiển tằng tổ tỷ Vĩnh Xuyên quận chánh lễ chư tôn linh vị tiền.
-Hiển Tổ khảo tỷ chư tôn linh vị tiền
-Hiển Hiển khảo tỷ chư tôn linh tọa tiền
-Hiển Bá Hiển thúc Hiển cô chư tôn linh
-Phối niệm Ngoại gia Tằng tổ khảo chư tôn linh
-Cập đường đường bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội, Đẳng chư hương hồn đồng lai liệt vị bổn ban.
Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên.
Tuế thứ Ất Mùi niên, Ngũ ngoạt, Nhị cữu Nhựt
Tư nhơn tự tôn: Trần Viết Bốn cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại.
Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm Ất Mùi con kính lạy TẦN VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HAO CHI THẦN – NHÂN TÀO PHÁN QUAN
Tín chủ (chúng) con là Trần Văn Bốn và đồng gia quến bằng thuộc
Ngụ tại Xứ Côn Lược Trung, thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuân, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Nhân hôm nay là ngày giỗ của Hiển cô Trần Thị Minh
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, 1 áo dài màu chữ thọ màu đỏ , 1 bộ áo quần màu trắng, 1 cái rương, 1 đôi guốc, 1gối, một cái nón, vàng mã, mâm cơm đốt nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh; cho Hiển Hiển cô Trần Thị Minh dẫn dụng.
Chúng con kính mời các vị:
- Tằng Tổ khảo; Tằng Tổ tỷ, Tổ khảo , Tổ Tỷ chư tôn linh vị tiền
- Hiển hiển khảo tỷ vi tôn linh
- Hiệp kỵ Hiển bá, Hiển thúc, Hiển cô tôn linh tọa vị, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 

VĂN CÚNG TẤT NIÊN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tuế thứ Đinh Dậu niên, thập nhị ngoạt, ngũ thập nhựt
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên
Tư nhơn tín chủ Trần Viết Bốn, Hiền thê nguyễn thị xuân thảo, cùng toàn gia đẳng Đông tiết kiết thời.
Cung lễ chung niên mậu tuất tạ thần an bổn xứ
Thành tâm cẩn dụng Trai bàn, hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi kính lễ
Cẩn ủy chủ bái Trần Viết Bốn cẩn dĩ phỉ nghi
CẢM CÁO VU
-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân tôn thần
-Chánh tự kim niên Hành khiến Hành binh thần quan tôn thần
-Kim niên Thái tuế Chí đức tôn thần.
-Cửu thiên Huyền nữ Thánh Mẫu Tiên nương tôn thần
-Tiên sư, Tổ sư tứ hướng tôn thần
-Triệu vương Tam thập lục vương hành binh chi thần
-Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần
-Ngũ tự gia đường, Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan
-Nội gia diên trạch, Ngoại gia diên cư, Nguyên quân chơn quân chi thần
-Tả ban hữu ban thập loại cô hồn, âm hồn, tiền chiến sĩ, hậu chiến sĩ trận vong, cập âm sa dương sa, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật.
-Ngưỡng lai chư vị tôn thần chi thần phò hộ chung niên bình an khương thái. Lưu gia ư huệ phước
 
PHỤC DI CẨN CÁO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN ĐƯA THẦN TÁO VỀ TRỜI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tuế thứ Đinh dậu niên, thập nhị ngoạt, nhị tam nhựt
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên
Tư nhơn tín chủ Trần Viết Bốn, Hiền thê Nguyễn Thị Xuân Thảo, cùng toàn gia đẳng.
Cung lễ nghinh tiễn thần Táo sớ tâu Ngọc Hoàng thường niên Chánh nhựt kiết thời
Thành tâm cẩn dụng trai bàn, hương đăng hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ.
Cẩn ủy chủ bái Trần Viết Bốn cẩn dĩ phỉ nghi
CẢM CÁO VU
-Cung thỉnh tư nghinh Đông trù Tây mạng tam vị táo quân
-Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ, Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh ngũ tự gia đường.
-Ngũ phương hương hỏa đẳng thần.
Đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật tạ Thần chung niên. Xin bảo phò gia đẳng chung niên vạn sự như ý nguyện từ nhơn vật đến thực vật, thương hiệu, ngành nghề, sĩ nông công thương tấn tài phát lộc, bình an khương thái, ơn thành kỳ nguyện, ngưỡng Thần lưu phước bổn gia.
PHỤC DI CẨN CÁO
(Pha trà khẩn niệm)
NHƠN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC
PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN
(Đốt giấy bái tiễn đứng bên trái người lạy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN CÚNG TẾT NHÀ ĐẦU NĂM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên
Tuế thứ mậu Tuất niên, nhứt ngoạt, sư nhứt Nhựt
Tư nhơn tín chủ Trần Viết Bốn cùng toàn gia đẳng
Cung lễ tết nhà Xuân niên cầu an bổn gia đường
Thành tâm cẩn dụng Kim kê, hương đăng, hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi
Cẩn ủy chủ bái Trần Viết Bốn cẩn dĩ phỉ nghi
CẢM CÁO VU
-Thượng niệm chánh tự kiêm niêm hành khiến nguyên quân Phán quan tôn thần.
-Kim niên Thái tuế Chí đức tôn thần
-Cửu thiên huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương, ngũ hành Thánh phi tôn thần
-Dương kiển thổ địa bổn xứ phước đức chánh thần
-Ngũ tự gia đường, Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan
-Bổn gia tiên sư, Đạo sư Tam giáo bổn mạng chơn quân
-Nội gia đường chư linh liệt vị đẳng thần
-Cập bộ hạ thị tùng hàm lai giám cách
 Cầu xin chư vị linh thần bảo hộ từ nội đến ngoại gia viên chung niên bình an khương thái từ nhơn vật chí ngoại vật y như kỳ nguyện.
 Ngưỡng lại Tôn thần tôn sư lưu gia ư huệ phước
PHỤC DI CẨN CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN ĐƯA ÔNG BÀ SAU TẾT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tuế thứ Mậu Tuất niên, Chánh ngoạt, Sơ tứ nhựt
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên
Tư nhơn tín chủ Trần Viết Bốn, hiền thê Nguyễn Thị Xuân Thảo cùng toàn gia đẳng.
Xuân tiết chánh nhựt, Kính lễ cung tiễn Tiên tổ, ông bà và gia linh quy tại tựu sở chư bổn quận nơi âm cảnh.
Thành tâm cẩn dụng trai bàn hương đăng hoa quả, thanh chước, minh y sư, khí dụng, thứ phẩm chi nghi
-Cẩn ủy lễ bái Tự tôn Trần Viết Bốn cẩn dĩ phỉ nghi
KÍNH CÁO VU
Nay kính tạ tiên tổ ông bà đã quy lai tại gia đường về với con cháu gia đẳng trần gian vui lễ Xuân niên, giờ xin cung tiễn về nơi bổn quận:
-Hiển Tằng tổ khảo tỷ chư tôn linh
-Hiển tổ khảo tỷ chư tôn linh
-Hiển hiển khảo tỷ chư tôn linh
-Hiển bá thúc cô chư tôn linh
-Hiển cập đồng đường, huynh đệ cô di tỷ muội đẳng chư hương hồn chứng kỳ lễ vật.
Cầu mong nơi âm cảnh được an nhàn hưởng lạc.
Phò hộ cho con cháu nơi dương thế khỏe mạnh, học hành đỗ đạt, tiến tăng quan phát đạt kỳ nguyện.
Ngưỡng lại tiên tổ ông bà lưu gia ư huệ phước.
PHỤC TẠ CẨN CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VĂN RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tuế thứ Mậu Tuất niên, Chánh ngoạt, Sơ tứ nhựt
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên
Tư nhơn tín chủ Trần Viết Bốn, hiền thê Nguyễn Thị Xuân Thảo cùng toàn gia đẳng.
Cung lễ ngưỡng vọng quy lai Thần táo an tọa tại gia đường. Tân niên chánh nhựt kiết thời Xuân
Thành tâm cẩn dụng Trai bàn, hương đăng, hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ.
Cẩn ủy chủ bái Trần Viết Bốn cẩn dĩ phỉ nghi
CẢM CÁO VU
-Cung thỉnh tân nghinh Đông trù Tây mạng tam vị Táo quân thần quan. Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh. Ngũ tự gia đường, Ngũ phương hương hỏa đẳng thần. Cửu thiên huyền nữ Chánh mẫu nguyên quân đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật.
Xin bảo phò tín chủ cùng toàn gia đẳng trong năm Mậu Tuất bình an khương thái, tấn tài nghinh phúc
Tín chủ y kỳ nguyện.
Ngưỡng lai chư vị thần quan chi gia ư huệ giả
PHỤC DI CẨN CÁO
(Điểm trà khẩn niệm)
NHƠN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC
PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN
(Đốt giấy bái tạ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CÁC THẦN TỪNG NĂM ỨNG VỚI 12 GIÁP
(Dùng để cúng Hành khiến theo từng năm)
 
1.Năm Tý: CHU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN ÔN HÀNH BINH CHI THẦN – LÝ TÀO PHÁN QUAN
2.Năm Sửu: TRIỆU VƯƠNG HÀNH KHIẾN – TAM THẬP LỤC PHƯƠNG HÀNH BINH CHI THẦN – KHÚ TÀO PHÁN QUAN
3.Năm Dần: NGỤY VƯƠNG HÀNH KHIẾN – MỘC TINH CHI THẦN – TIÊU TÀO PHÁN QUAN
4.Năm Mão: TRỊNH VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THẠCH TINH CHI THẦN – KIỂU TÀO PHÁN QUAN
5.Năm Thìn: SỞ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – HỎA TINH CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN
6. Năm Tỵ: NGÔ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HẢI CHI THẦN – HỨA TÀO PHÁN QUAN
7.Năm Ngọ: TẦN VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN HAO CHI THẦN – NHÂN TÀO PHÁN QUAN.
8. Năm Mùi: TỐNG VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ĐẠO CHI THẦN – LÂM TÀO PHÁN QUAN
9.Năm Thân: TẾ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ MIẾU CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN.
10.Năm Dậu: LỖ VƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ NHẠC CHI THẦN – TỐNG TÀO PHÁN QUAN
11. Năm Tuất: VIỆT VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN BÁ CHI THẦN – THÀNH TÀO PHÁN QUAN
12.Năm Hợi: LƯU XƯƠNG HÀNH KHIẾN – NGŨ ÔN CHI THẦN – NGUYỄN TÀO PHÁN QUAN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VĂN CÚNG HÀNH KHIẾN
 
Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên
Tuế thứ mậu Tuất niên, nhứt ngoạt, sư tứ Nhựt
Tư nhơn tín chủ Trần Viết Bốn cùng toàn gia đẳng
Cung lễ minh niên Xuân dương sơ chánh nhựt tư cổ dĩ lai Hành khiến thường niên lễ lệ.
Thành tâm cẩn dụng kim kê, hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi.
Cẩn ủy chủ bái Trần Viết Bốn cẩn dĩ phỉ nghi
CẢM CÁO VU
-Cung thỉnh chư vị VIỆT VƯƠNG HÀNH KHIẾN – THIÊN BÁ CHI THẦN – THÀNH TÀO PHÁN QUAN
-Ngũ tự gia đường, tam vị Táo quân Thần quan
-Liệt vị Phán quan, chư đại Quỹ vương
-Tổng bộ sứ giả quan giám hương diên
-Tăng lãm Bảo tạ phục nguyện nhứt thanh.
-Thượng đạt vạn tôi băng tiêu tỷ sư chi thần
-Cập bộ hạ thị tùng đồng lai gián hạ chứng kỳ lễ vật
-Tân niên Xuân lai lòng thành tín chủ kỳ nguyện toàn gia đẳng bình an khương thái.
-Ngưỡng lại chư vị linh thần niên tân phò trì đức giả.
PHỤC DI CẨN CÁO
 
*Ghi chú: Cúng ngoài hiên, sân, xây ra cung thỉnh chư vị Thần theo năm.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÚNG LỄ NĂM MỚI VÀ XE CỘ GIA ĐÌNH (Nếu có)
 
*HƯỚNG DẪN:
Cúng vào ngày Mồng 1, sáng hay chiều cũng được, theo giờ tốt, cúng 2 bàn ngoài sân hoặc hiên. Xe máy đưa ra sân cúng, xe ô tô để tại trại xe cũng được, cúng đến khi rót nước, lạy tạ, thắp hương ở xe và cho xe nổ máy từ 1 phút trở lên rồi đốt giấy bái tất.
Tùy theo gia đình cúng chay hay mặn, cúng thần mâm cao hơn, không để vật mặn theo lễ nghi truyền thống.
Không có xe thì không cúng phần 2 của bài văn cúng này.
 
VĂN CÚNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.
Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt
Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng
Tiết thuộc minh niên Xuân dương chánh nguyệt
Cung lễ cầu nguyện toàn gia đẳng bình an toàn năm ……….
Thành tâm cẩn dụng…………….hương đăng, hoa quả, thanh chước thức phẩm chi nghi
Cẩn ủy chủ bái……………………..cẩn dĩ phỉ
CẢM CÁO VU
Nhứt niệm:
-Cung thỉnh dương cảnh Thành hoàng Đại vương tôn thần
-Chánh tự kim niên Hành khiến hành binh nguyên quân, phán quan tôn thần
-Kim niên Thái tuế chí đức tôn thần
-Cửu thiên Huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương tam vị khai hoàng bổn xứ nguyên quân chi thần.
-Dương kiển thổ địa phước đức chánh thần
-Bổn gia Đông trù Tây mạng Táo phủ thần quan
-Tiên sư tôn giáo Đạo sư bổn nguyên Thần chơn quân.
-Ngũ tự gia đường Thần quan

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-06-15 11:21:13 | Thể loại: Sưu tầm | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
lần xem

đề thi cac bai van cung, Sưu tầm. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Quảng Trị Tỉnh,Triệu Phong huyện, Triệu Thuận xã, Dương Lệ Đông thôn, Côn Lược xứ chi nguyên. Tuế thứ Ất Mùi niên, Ngũ ngoạt, Nhị cữu Nhựt Tư nhơn tự tôn: Trần Viết

https://tailieuhoctap.com/dethisuutam/cac-bai-van-cung.o3400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan