Đề thi học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian 90 phút

 
Trắc nghiệm: (2.0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1. Tập hợp các ước của 6 là:
A.
B.
C. {1;2;3;6;-6}
D.
Câu 2. Biết = . Số nguyên x bằng?
A. -5
B. -90
C. -45
D.45
Câu 3. Phân số nào bằng phân số ?
A.
B.
C.
D.
Câu 4. Trong các phân số sau đây, phân số nào là phân số tối giản ?
A.
B.
C.
D.
Câu 5. Xác định câu đúng, câu sai bằng cách đánh dấu “x” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
a, Nếu cộng cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
 
 
b, Trong hai phân số có cùng một mẫu, phân số nào có tử nhỏ hơn thì nhỏ hơn.
 
 
c, Góc  bẹt có số đo bằng 1800
 
 
d, Nếu góc xOy bằng góc yOz thì tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
 
 
 
Tự luận: ( 8.0 điểm)
 
Bài 1. Tìm số nguyên x biết:
a, 2.x -35 = 15           b,            c, x.4 -5.(-1) = (-3 + 2)2          d,
 
Bài 2. Thực hiện phép tính:
a,               b,              c,          d,
 
Bài 3. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy bằng 500, góc xOz bằng 1000.
a)      Tính số đo góc yOz?
b)     Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao?
c)      Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Vẽ tia phân giác Ot của góc x’Oz. Tính số đo góc xOt?
 
Bài 4. Tính nhanh: A = 1 – 3  + 5  – 7  +  9 – 11  +  ...  + 97  – 99  + 101
 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN 7
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2014 – 2015
 
 
Trắc nghiệm ( 2,0 điểm):
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
A
C
A,D
B,D
a- Sai
b-Sai
c-Đúng
d-Sai
 
Tự Luận ( 8,0 điểm):
Bài 1. ( 2,0 điểm)
a) 0,5 điểm  2x =15 + 35
 
                     2x = 50
0,25
                       x = 50:2 = 25
0,25
b) 0,5 điểm   = (-18): (-3) =6
0,25
                      x = 6 hoặc x = - 6
0,25
c) 0,5 điểm    x.4 + 5= (-1)2
 
                      x.4 +5 = 1
0,25
                      x.4      = - 4
 
                      x          = -1
0,25
d) 0,5 điểm 
 
                 
0,25
                    x  =-1
0,25
 
Bài 2. (2,0 điểm)
a) 0,5 điểm
 

0,25
             =
0,25
b) 0,5 điểm
 

0,25
                      =
0,25
c) 0,5 điểm
 

0,25
                       =
0,25
d) 0,5 điểm
 


0,25
               = =
0,25
Bài 3: ( 3,0 điểm )
 
- Vẽ hình:                               z
                                                                                   y
 
                                  t                                      
 
 
                                                      
                          x’                          O                              x
- Vẽ đúng cho 0,5 điểm
a, 0,75 điểm. Tính số đo góc yOz
 
- Lý giải tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
0,25
=>    +     = 
0,25
- Tính được    = 50
0,25
b, 0,75 điểm. Hỏi tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao ?
 
- Chỉ ra   =
0,25
- Vậy tia Oy là tia phân giác của góc xOz vì
+ Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
+   =
0,5
c, Tính số đo
 
- Chi ra và là 2 góc kề bù.
=> + = 180
- Tính được = 80
 
0,25
- Tính = =
0,25
- Chỉ ra tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Ot
=> + =
0,25
- Tính được = 140
0,25
 
Bài 4: ( 1,0 điểm )
 
                   A = 1 – 3  + 5  – 7   +  9 – 11  +  ...  + 97  – 99  + 101  ( Tổng có 51 số hạng)
                       = + 101 
                                                   Có 25 nhóm
0,25
                       = + 101
                                                    Có 25 số
0,25
                       = (-2). 25 + 101
0,25

 
 
                       = - 50 + 101
 
                       = 51
0,25
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:47:12 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 2, Số học 6. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian 90 phút Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4) Câu 1. Tập hợp các ước của 6 là: A. B. C. {1;2;3;6;-6} D. Câu 2. Biết = . Số nguyên x bằng? A. -5 B. -90 C. -45 D.45 Câu 3. Phân số nào bằng phân số ? A. B. C. D. Câu 4. Trong các phân số sau đây, phân số nào là phân số tối giản ? A. B. C. D. Câu 5. Xác định câu đúng, câu sai bằng cách đánh dấu “x” vào ô

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-2.olb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác