Đề thi học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
A. Trắc nghiệm (2đ).
Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4):
Câu 1: Cặp phân số nào bằng nhau?
A.và 
B. và 
C. và 
D. và 

Câu 2: Cho các phân số câu nào đúng?
A.>>
B. >>
C. >>
D.>>

Câu 3: Tập hợp các số nguyên x thoả mãn là
A.
B. 
C. 
D. 

Câu 4: Cho hình vẽ bên. Biết tia OI nằm giữa hai tia OA và OB;
, . Khi đó bằng:
A. 250
B. 1150

C. 1650
D. 1200


Câu 5: Xác định đúng, sai của các khẳng định bằng cách đánh dấu “x” vào ô thích hợp.
Khẳng định
Đúng
Sai

1) Muốn rút gọn một phân số về phân số tối giản ta chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho ước chung của chúng2) Biểu thức (-2)9.34 . .(-7) < 03) Cho bốn tia chung gốc trong đó không có hai tia nào đối nhau, số góc được tạo thành là 6 góc4) Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bùB. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép tính
a) b) 

c) d)
Bài 2: (2điểm) Tìm các số x, y biết
a) x= b) c) 
Bài 3: (3điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho , .
a)Tính số đo của ?
b) Tia Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, tia On là tia phân giác của .Chứng tỏ và phụ nhau ?
Bài 4: Cho S= 
Chứng tỏ rằng S > 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 6 GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2014-2015
I: trắc nghiệm: 2 điểm
Câu 1- câu 4: Khoanh tròn các đáp án sau (Mỗi câu cho 0,25 điểm)
Câu
1
2
3
4

Đáp án
B,C, D
C
D
C


Câu 5: 1 điểm : Khẳng định 1,2,4 đánh x vào cột S, khẳng định 3 đánh dấu nhân vào cột Đ, mỗi khẳng định cho 0,25 điểm.
II tự luận: 8 điểm
Câu 1: 2 điểm
0,5 điểm
=0,25


0,25

 b) 0,5 điểm0,25


=

0,25

 c) 0,5 điểm0,25


0,25

 d) 0,5 điểm
0,25


0,25

 Câu 2: 2 điểm
a) x=
0,25

 x=
0,25

 b)


0,25

 x =

0,25

 c) nên x= 20
0,5

 nên y = 2
0,5


Câu 3: 3 điểm

Vẽ hình đúng
0,25

a) -Lí luận được tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
-Tính được góc yOz = 60o
0,25
0,5

b) Chỉ ra: tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz và góc xOy bằng góc yOz (= 600)
0,5


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:45:02 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 2, Số học 6. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015MÔN: TOÁN 6Thời gian làm bài: 90 phútA. Trắc nghiệm (2đ).Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4):Câu 1: Cặp phân số nào bằng nhau?A.và B. và C. và D. và Câu 2: Cho các phân số câu nào đúng?A.>> B. >> C. >> D.>>Câu 3: Tập hợp các số nguyên x thoả mãn làA. B. C. D. Câu 4: Cho hình vẽ bên. Biết tia OI nằm giữa hai tia OA và OB; , . Khi đó bằng:A. 250

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-2.llb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác