Đề thi học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN LỚP  6
(Thời gian làm bài 90 phút)
A. Trắc nghiệm khách quan: (2đ)
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 4).
Câu 1: Tập hợp các ước của 8 là:
A.{1;2;4;8}  B.{-1;-2;-8;-4} C.{1;2;4;8;-8} D.{1;-1;2;-2;4;-4;8;-8}
Câu 2: Kết quả của phép tính (-2)3.(-3)2 là:
A.36   B.-72   C.  D.32.(-2)3
Câu 3: Phân số nào bằng phân số
A.   B.   C.   D.
Câu 4: Trong các phân số sau phân số nào là phân số tối giản
A.    B.    C.    D.
Câu 5: Chỉ ra khẳng định đúng(Đ), sai(S) bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp
Khẳng định
Đ
S
1) Bất kỳ đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của 2 nửa mặt phẳng đối nhau.
 
 
 
2) Nếu góc xOy + góc yOz bằng góc xOz thì tia Ox nằm giữa 2 tia Oy, Oz
 
 
 
3) Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho góc xOy=450
 
 
 
4) Cho góc xOy bằng 700, góc yOz bằng 200 thì góc xOz bằng 500
 
 
 
B. Tự luận:(8đ)
Bài 1(2đ): Tính
a)      b)
 
c)      d)
Bài 2(2đ): Tìm x biết
a) 3x + 17= 2     b)
c)     d)
 

Bài 3: Vẽ 2 góc kề bù . Biết . Gọi Ot là tia phân giác của , Om là tia phân giác của .
a) Tính ;
b) Tính
Bài 4(1đ): Tính  nhanh:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:42:05 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 2, Số học 6. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TOÁN LỚP 6 (Thời gian làm bài 90 phút) A. Trắc nghiệm khách quan: (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng (Từ câu 1

https://tailieuhoctap.com/dethisohoc6/de-thi-hoc-ki-2.clb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác