Kiểm tra 15'-lần 2-đề 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

KIỂM TRA 15 PHÚT
                                                MÔN: Sinh học                                 (ĐỀ 1)
 
ĐỀ BÀI:
Câu 1: (4 điểm) Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau
1. Di truyền học là gì?
Hiện tượng truyền đạt tất cả các tính trạng của thế hệ trước làm cho con cháu sinh ra giống hệt với bố mẹ của chúng
Hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu
Hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết
Hiện tượng con sinh ra con sinh ra giống với các cá thể của những loài cùng sống trong điều kiện đó
2. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được kết quả nào sau đây?
A. Tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng   B. Toàn quả vàng
C. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng   D. Toàn quả đỏ
3. Nơi lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền là
 A. ADN  B. protein  C. mARN  D. rARN
4. Trong lần phân bào lần I của giảm phân, NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào ở
 A. kì đầu  B. kì giữa  C. kì sau  D. kì cuối
Câu 2 (3.0 điểm)
a. Mô tả cấu trúc không gian của ADN.
b. Một đoạn mARN có trình tự các Nuclêôtit như sau:
- X - A - G - G - U - X - A - U – A - G –
Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen tổng hợp nên đoạn mARN đó.
Câu 3 (3 điểm). Một gen có chiều dài 5100 Ao nuclêôtit và có số nuclêôtit loại A chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tổng số nuclêôtit và số lượng từng loại nuclêôtit của gen trên.
 
 
 
 

II. ĐÁP ÁN
Câu 1: (4 điểm)
ý
1
2
3
4
Đáp án
B
D
A
B
Điểm
1
1
1
1
Câu 2 (3 điểm) 
Cấu trúc không gian của ADN.
- Năm 1953, J. Oatxon và F. Crick công bố mô hình cấu trúc không gian ADN.
- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch nuclêôtit song song, xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải.
- Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết bằng các liên kết hiđro tạo thành từng cặp A - T; G - X theo nguyên tắc bổ sung.
- Mỗi vòng xoắn cao 34 A0 gồm 10 cặp nuclêôtit, đường kính vòng xoắn là 20 A0.
 
0.5
 
0.5
 
0.5
0.5
b. Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen tổng hợp nên đoạn mARN
Mạch 1: - G – T – X – X – A – G – T – A – T – X
Mạch 2: - X – A – G – G – T – X – A – T – A – G  
 
 
1
 
Câu 3 (3 điểm)
Tổng số nuclêôtit của gen :
(5100 : 3.4) x 2 = 3000 (nuclêôtit)
Số lượng từng loại nucleotit:
A = T = (3000 x 30)/100 = 900 (nuclêôtit)
G = X = (50 - 30) x 3000/100 = 600 (nuclêôtit)
1
 
 
2
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-08-26 11:56:27 | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

đề thi Kiểm tra 15'-lần 2-đề 1, Sinh học 9. KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: Sinh học (ĐỀ 1) ĐỀ BÀI: Câu 1: (4 điểm) Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau 1. Di truyền học là gì? Hiện tượng truyền đạt tất cả các tính trạng của thế hệ trước làm cho con cháu sinh ra giống hệt với bố mẹ của chúng Hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu Hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết Hiện tượng con sinh ra con sinh ra giống với các cá thể của những loài cùng sống trong điều kiện đó 2. Khi

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-15-lan-2-de-1.t9460q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác