đề thi học kỳ 2 môn sinh lớp 9 có đáp án ma trận

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II
Môn sinh học 9
Tên chủ đề(nội dung chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL
1.Ứng dụng di truyền học
Nêu được Khái niệm kĩ thuật gen, các khâu của kĩ thuật gen.
Hiểu ý nghĩa to lớn của công nghệ gen với đời sống qua 1 ví dụ
 
 
15% = 1,5điểm
 
1/2 câu
1 điểm
1 câu
0,5điểm
 
 
 
 
 
2. Sinh vật và môi trường
Biết ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 
 
 
5% = 0,5điểm
1 câu
0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
3. Hệ sinh thái
Nêu được khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái
Cho ví dụ về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.
Quan hệ giữa các loài sinh vật
 
 
40% = 4 điểm
1 câu
0,5 điểm
1 câu
1 điểm
1 câu
0,5điểm
1 câu
2 điểm
 
 
 
 
4. Con người, dân số và môi trường.
 
Các tác nhân, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
 
Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương
15% = 1,5 điểm
 
 
1 câu
0,5điểm
 
 
 
 
1 câu
1 điểm
5. Bảo vệ môi trường
 
 
 
Các dạng TNTN
Học sinh đề xuất được các biện pháp để bảo vệ thiên nhiên hoang dã.
 
25% = 2,5 điểm
 
 
1 câu
0,5điểm
 
 
1 câu
2 điểm
 
 
Tổng:10 câu
10 điểm
4 + 1/2  câu
30% = 3 điểm
3 + 1/2  câu
40% = 4 điểm
1 câu
20% = 2 điểm
1 câu
10% = 10 điểm
 
 
 

Tr­êng thcs lam ®iÒn                KIỂM TRA HỌC KÌ II
Hä vµ tªn:………………………                        Môn : Sinh học 9
Líp:………….                                 Thêi gian lµm bµi: 45 phót
§iÓm
NhËn xÐt cña gi¸o viªn
A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cây có lớp bần dày vào mùa đông là do ảnh hưởng của nhân tố:
A. Đất
B. Ánh sáng
C. Nhiệt độ
D. Các cây sống xung quanh
Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh?
A. Ấu trùng trai bám trên da cá
B. Vi khuẩn trong nốt sần cây họ đậu
C. Địa y bám trên cành cây
D. Cây Tầm gửi sống trên cây hồng
Câu 3 : Dùng vi khuẩn E.coli để sản xuất hoocmon insulin là ứng dụng
A. Công nghệ gen
B . Công nghệ tế bào
C. Phương pháp chọn lọc cá thể
D. Phương pháp chọn lọc hàng loạt
Câu 4 : Ví dụ nào sau đây không phải là một quần thể sinh vật
A. Các cá thể cá trôi cùng sống ở 1 ao
B. Các cá thể lúa trong một ruộng
C. Các cá thể ốc bươu cùng sống ở 1 ao
D.  Các cá thể cá trôi ở 2 ao cạnh nhau
Câu 5 : Trong các loại tài nguyên sau, thuộc loại tài nguyên tái sinh là :
A. Tài nguyên đất
B. Dầu mỏ
C. Tài nguyên khoáng sản
D. Năng lượng gió
Câu 6 : Một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí là
A. Chất thải rắn
B. Khí thải từ hoạt động GTVT
C. Khí Biogas
D. Nước thải sinh hoạt
 
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1( 3 điểm ):
a)    Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ?
b)    Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?
Câu 2(2điểm ): Qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường, em hãy nhận xét tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống?
Câu 3 ( 2 điểm ): Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết, nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?
 
 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A-  TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
A
D
A
B
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
B-   PHẦN TỰ LUẬN
Câu
Đáp án
Điểm
1
Hệ sinh thái: Là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định bao gồm quẫn xã và khu vực sinh sống của quần xã (sinh cảnh)
VD: Một khu rừng, một cái ao,….
Ví dụ về chuỗi thức ăn: Viết đúng mỗi chuỗi thức ăn với đủ các thành phần được 0,5 điểm, không đúng 1 trong các mối quan hệ dinh dưỡng, không đủ thành phần thì không tính điểm
0,25
 
0,25
 
 
2
2
Môi trường địa phương đang bị ô nhiễm:
+ Nguồn nước bị bẩn do rác thải, nước thải sinh hoạt
+ Đất bị ô nhiễm do sử ụng quá nhiều thuốc BVTV trong trồng trọt
+ Nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm cả môi trường đất, nước, không khí
Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp hạn chế ô nhiễm:
+ Xử lí nước thải sinh hoạt, chăn nuôi trước khi thải ra môi trường
+ Phân loại, vứt rác đúng nơi quy định
+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đân trong công tác bảo vệ môi trường sống chung.
1
 
 
 
1
 
3
Biện pháp nhà nước ta đã và đang làm để bảo vệ tài nguyên sinh vật:
+ Bảo vệ, trồng rừng, cấm khai thác các khu rừng già, rừng đầu nguồn, xử lí nghiêm minh vi phạm nếu bị phát hiện.
+ Cấm săn bắn động vật hoang dã
+ Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia để bảo vệ các loài sinh vật.
+ Ứng dụng KHCN vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật
 
0,25
 
0,25
0,25
 
0,25
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-04-21 10:07:16 | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 367 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề thi học kỳ 2 môn sinh lớp 9 có đáp án ma trận, Sinh học 9. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn sinh học 9 Tên chủ đề(nội dung chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TN TL TN TL 1.Ứng dụng di truyền học Nêu được Khái niệ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ky-2-mon-sinh-lop-9-co-dap-an-ma-tran.6h18zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan