Trường THCS Ba Lòng BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 9
Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 9…… Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:…….....................................Ngày kiểm tra:.............., ngày trả bài: …..........
Điểm
Lời phê của giáo viên

Bằng số
Bằng chữ


Đề ra
Câu 1 (2 điểm): Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai.
Câu 2 (3 điểm): Cho các loài sinh vật sau: Cây xanh, chim sâu, chim đại bàng, thỏ, chuột, rắn, hổ, sói, nai, sâu, vi sinh vật. Hãy lập 5 chuổi thức ăn có từ 4 mắt xích trở lên và một lưới thức ăn?
Câu 3 (3 điểm): Lập bảng khái quát nguồn góc chủ yếu và tác hại của các tác nhân gây ô nhiễm môi trường gồm: chất độc hóa học, chất phóng xạ, chất thải rắn.
Câu 4 (2 điểm): Có những dạng tài nguyên nào? Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên rừng.
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Đáp án - thang điểm
Câu 1: -Khái niệm(1 điểm): Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 biểu hiện sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, cho năng suất cao hơn trung bình giữa bố và mẹ.
- Nguyên nhân (1 điểm): - khi lai giữa hai dòng thuần thì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất.
- Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ.
Câu 2:a. Lập 5 chuổi thức ăn có từ 4 mắt xích trở lên (1,5 điểm)


b. Lưới thức ăn (1,5 điểm)


Câu 3: 3 điểm
Tác nhân
Nguồn góc chủ yếu
Tác hại

Chất độc hóa học
Việc lạm dụng thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ
-Chất độc hóa học trong chiến tranh
Tác động bất lợi đến hệ sinh thái. Lan ra môi trường gây tác hại đến con người và các sinh

Chất phóng xạ
Chất thải từ công trường khai thác chất phóng xạ, nhà máy nguyên tử, thử vú khí hạt nhân
Gây đột biến cấu trúc di truyền, gây bệnh di truyền, ung thư, mù màu, quái thai

Chất thải rắn
Từ các hoạt động xây dựng, y tế, sinh hoạt, rác thải hữu cơ,..
Gây hôi thối, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển. Một số chất thải khó phân hủy ttoonf tại lâu ngày gây hại môi trường

*Các dạng tài nguyên thiên nhiên:
- Tài nguyên tái sinh được: Nếu sử dụng hợp lý sẽ có điều kiện phục hồi.
- Tài nguyên không tái sinh: Sau một thời gian sử dụng sẽ cạn kiệt.
- Tài nguyên năng lượng vĩnh cữu: tài nguyên sạch, vô tận.
* Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng
- Bảo vệ các rừng nguyên sinh.
- Không khuyến khích lối sống du canh du cư, đốt rừng làm rẫy.
- Cấm chặt phá rừng bừa bãi, xây dựng luật bảo vệ rừng.
- Có kế hoạch trồng mới, phục hòi đi đôi với khai thác và bảo vệ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục.