THời khóa biểu ( 3/9/2019 ) nvtq2

  • 02/09/2019 05:03:01
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: xlsx , dung lượng : 0.04 M, số trang : 3 ,tên

Chi tiết

"THCS Nguyễn Văn Trỗi
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU số 2
Thực hiện từ ngày 03 tháng 09 năm 2019

THỨ TIẾT C . Hải Thuỷ C .Thanh Phương C. DIỄN C. Dương C. Đài C. Đậm C. Hằng C. Hoàng Anh C. Hoàng Nhung C. Hóa C. Hồng C. Hợi C. Huệ C. Yến C. K.Nhung C. Kiều C. Kiều Diễm C. Kim Thanh C. Lan C. Liễu C. Loan C. Mai Phương C. Năng C. Nga C. Ngọc Diễm C. Nhã C. Như C. Phước C. Phượng C. Phượng Diễm C. Thanh ( Tin Học) C. Thanh (Toán) C. Thanh Thủy C. Thảo C. Thơm( GDCD) C. Tô Châu C. Trang C. Trúc Phương C. TUYỀN C. Vân C.Thơm (Toán) C.Tốt C.Trang (TG) GV ALS 01 GV ALS 02 GV GAIA GV GD STEM 1 GV GELA 1 GV KNS 1 GV. GD STEM 2 GV. GELA 2 GV. KNS 2 GV. NGHỀ 1 GV. NGHỀ 2 GV. NGHỀ 3 GV. NGHỀ 4 GV. NK1 GV.NK 2 GV.NK3 GV.NK4 GVNK 7 GVNK5 GVNK6 T Cường (TG) T. Anh Đức T. Hoàng T. Khanh T. Khải Hoàn T. Nam T. Quang Trung T. Quy T. Sơn T. Tín T. Tuấn T. Văn Đức T. VŨ (TG) T. Vũ CÔ A (TG) C. Chi T. Kiên GVNK 8
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1 ChCờ - 8a5 TT - Văn - 8a6 Tin - 9a2 ChCờ - 8a4 Sinh - 6a7 ChCờ - 9a6 TT- Anh - 9a4 ChCờ - 8a7 TT - Toán - 7a5 ChCờ - 7a6 TT - Văn - 7a3 ChCờ - 6a5 TT - Văn - 6a3 Toán - 7a2 ChCờ - 7a1 GDCD - 7a1 Địa - 6a2 ChCờ - 9a5 Địa - 8a5 ChCờ - 6a4 ChCờ - 7a4 TT - Toán - 7a4 ChCờ - 6a1 TT- Anh - 9a3 CNghệ - 8a4 ChCờ - 9a3 ChCờ - 6a3 ChCờ - 9a2 TT - Văn - 9a6 ChCờ - 8a1 ChCờ - 6a2 TT - Toán - 8a3 ChCờ - 9a7 TT - Toán - 6a4 ChCờ - 9a1 TT - Văn - 6a8 ChCờ - 6a7 ChCờ - 8a3 ChCờ - 6a6 ChCờ - 9a4 MT - 9a5 ChCờ - 8a2 ChCờ - 7a2 Sinh - 7a6 TA NN - 8a1 MT - 6a1 TD - 8a2 Toán - 9a1 ChCờ - 7a3 Sinh - 8a7 ChCờ - 8a6 Anh - 9a7 SHL - 6a8 Tin - 6a6 Anh - 6a5 SHL - 7a5
2 SHL - 8a5 Văn - 8a2 Tin - 8a6 SHL - 8a4 Sinh - 6a6 SHL - 9a6 TT- Anh - 9a6 SHL - 8a7 TT - Toán - 8a7 SHL - 7a6 TT - Văn - 8a5 SHL - 6a5 Toán - 7a2 SHL - 7a1 SHL - 9a5 TT - Văn - 9a5 Địa - 9a1 SHL - 6a4 SHL - 7a4 Toán - 7a1 SHL - 6a1 Anh - 9a3 CNghệ - 7a6 SHL - 9a3 SHL - 6a3 CNghệ - 6a3 SHL - 9a2 Văn - 9a2 SHL - 8a1 TT- Anh - 6a7 SHL - 6a2 Toán - 6a2 SHL - 9a7 Toán - 6a4 SHL - 9a1 SHL - 6a7 SHL - 8a3 SHL - 6a6 SHL - 9a4 MT - 9a4 SHL - 8a2 SHL - 7a2 Sinh - 7a4 TA NN - 8a1 MT - 6a8 TD - 7a3 SHL - 7a3 Anh - 8a4 Sinh - 8a3 SHL - 8a6 Anh - 9a7 ChCờ - 6a8 Sử - 7a5 Tin - 6a1 Anh - 6a5 ChCờ - 7a5
3 Anh - 6a8 Thư viện - 7a6 Tin - 8a3 Tin - 9a4 Sinh - 8a2 Sinh - 8a6 Anh - 7a1 Anh - 7a2 Hóa - 8a6 Toán - 8a7 Văn - 8a5 Văn - 7a3 Văn - 6a3 TT - Toán - 7a6 GDCD - 7a5 Văn - 6a1 Văn - 6a1 Văn - 6a4 Toán - 7a4 TT - Toán - 7a1 TATC - 6a6 Anh - 9a3 CNghệ - 7a3 CNghệ - 8a3 Toán - 9a5 CNghệ - 7a5 Văn - 9a6 TT - Văn - 7a4 Anh - 8a7 Anh - 8a1 Toán - 6a2 Toán - 9a2 Văn - 9a1 TT - Văn - 9a7 GDCD - 9a3 Hóa - 9a7 Hóa - 9a6 Lí - 8a1 Văn - 9a4 Toán - 6a7 Sinh - 7a2 Sinh - 9a1 TA NN - 8a2 NKTC - 6a7 NKTC - 6a5 NKTC - 6a6 MT - 6a4 Toán - 8a4 Anh - 8a4 TT- Anh - 8a5 Sinh - 9a5 Anh - 9a2 Sử - 6a5 Sử - 6a2 Tin - 6a3 NKTC - 6a8
4 Lí - 9a4 Anh - 6a8 Thư viện - 7a5 Tin - 9a5 Sinh - 6a3 Anh - 7a1 TATC - 7a1 Toán - 8a1 Văn - 8a3 Văn - 6a5 Sử - 9a7 Địa - 7a4 Văn - 9a3 Địa - 9a3 Văn - 6a4 Anh - 6a6 CNghệ - 8a5 Toán - 8a6 Nhạc - 7a2 Văn - 9a6 Anh - 8a7 Toán - 6a2 Toán - 9a2 GDCD - 6a1 Hóa - 8a4 Hóa - 8a3 Lí - 8a2 Văn - 8a1 Toán - 6a7 TA NN - 8a2 NKTC - 6a1 NKTC - 6

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ