Ôn tập các quy luật di truyền

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
ÔN TẬP : CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN  
Cơ sở tể bào học  
Định  
Luật  
Nội Dung  
Điều kiện nghiệm đúng  
Xu hướng biểu hiện các tính trạng ở  
các F  
Đồng  
1
-Các cơ thể lai F có kiểu hình đồng nhất theo - Phân li tổ hợp của các cặp NST tương đồng Phân - P t/c về tính trạng đem lai  
Tính ( I ) tính trạng trội  
li – tổ hợp của cặp gen tương ứng  
Có sự tương tác giữa 2 alen trong cặp gen ( gen trội  
lấn át gen lặn )  
có sự phân tính về kiểu hình theo tỷ lệ sấp - như trên  
Tính ( II ) sỉ 3 trội : 1 lặn - Giao tử F  
PLĐL  
III )  
-Tính trạng trội phải trội hoàn toàn  
-
Phân  
-F  
2
- như trên  
- Số lượng cá thể phân tích lớn  
1
là giao tử thuần khiết  
- Các tính trạng được di truyền riêng rẽ tạo ra - PLĐL – THTD của các cặp NST tương đồng  - như trên  
BDTH khác P PLĐL – THTD của các alen khi hình thành giao tử ở - Các cặp gen quy định các cặp tính  
P khác nhau n cặp tính trạng thì F  
(
-
2
phân tính F  
- Cơ chế giảm phân hình thành giao tử F  
1
trạng nằm trên các cặp NST tương  
đồng khác nhau  
n
theo công thức ( 3 : 1 )  
1
-
Các cặp gen phải tác động riêng  
rẽ lên sự hình thành tính trạng  
Liên kết - Các gen nằm trên cùng 1 NST phân li cùng - Các gen phân bố thành hàng dọc trên NST mỗi gen - như định luật I – II  
Gen nhau có sự di truyền liên kết từng nhóm ở một vị trí xác định gọi là lô cut - Chỉ những gen nằm gần nhau trên  
tính trạng - Khi NST phân li Các gen trên đó đi cùng với 1 NST mới liên kết hoàn toàn  
Số nhóm gen liên kết tương ứng với số NST nhau làm thành nhóm gen liên kết  
trong bộ đơn bội ( trong tế bào sinh dục )  
Hoán vị - Các gen tương ứng trên 1 cặp NSt tương - Sự TĐC từng đoạn tương ứng giữa 2 trong 4 - như định luật I – II  
-
Gen  
đồng có khả năng trao đổi chỗ cho nhau  
crômatit của cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của - Các gen đang xét phải nằm xa  
-
Khoảng cách giữa 2 gen càng xa nhau thì tần giảm phân I Hoán vị gen làm xuất hiện BDTH nhau trên 1 NST  
số hoán vị gen càng lớn  
Tương  
tác  
- Hai hoặc nhiều cặp gen có thể cùng quy - Sự tác động qua lại giữa các gen không alen làm - như định luật I – II  
định 1 tính trạng làm xuất hiện ở con cháu xuất hiện ở con lai những tính trạng không có ở bố - Giữa các gen đang xét phải có sự  
Gen  
những tính trạng khác P  
mẹ  
tương tác  
-
Tuỳ dạng tương tác mà phân tính ở thế hệ - Các gen ở những mức độ khác nhau đều tác động  
n
sau là biến dạng của công thức ( 3 : 1 )  
lên sự hình thành, phát triển của nhiều tính trạng  
- TNĐ – PL – TH của cặp NST giới tính  
- Cơ thể dị hợp tử về cặp NST giới tính ( XY ) cho 2 lượng lớn cá thể  
loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau  
Di truyền - Tỷ lệ đực : cái ở mỗi loài sấp sỉ 1 : 1  
giới tính - Có 2 kiểu NST xác định giới tính  
kiểu XX , XO và kiểu XX , XY  
- Tỷ lệ 1 : 1 nghiệm đúng trên số  
Di truyền - Tính trạng được quy định bởi gen lặn trên X - Gen trên Y không có alen tương ứng trên X, ở một - Nghiệm đúng với các loài mà quy  
Liên kết tuân theo quy luật di truyền chéo số loài Y không mang gen định giới tính được xác định bởi  
với giới - Tính trạng được quy định bởi gen trên Y - Gen lặn trên X chưa biểu hiện ngay ở XX, mà chỉ XX, XY, XO .  
tính tuân theo quy luật di truyền thẳng biểu hiện ở XY  Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2009-07-21 22:16:11 | Thể loại: Sinh học 12 | Lần tải: 158 | Lần xem: | Page: 0 | FileSize: 0.07 M | File type: pdf
lần xem

đề thi Ôn tập các quy luật di truyền, Sinh học 12. <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> ÔN TẬP : CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Cơ sở tể bào học Định Luật Nội Dung Điều kiện nghiệm đúng Xu hướng biểu hiện các tính trạng ở các F Đồng 1 -Các cơ thể lai F

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc12/on-tap-cac-quy-luat-di-truyen.niomuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác