Đề kiểm tra 15 phút- Học kỳ I

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
KIỂM TRA 15 PHÚT KỲ I – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN SINH
Thời gian làm bài : 15 Phút
Phần đáp án câu trắc nghiệm: (1 điểm/câu)

148
249
347
450

1
A
C
C
B

2
A
B
B
B

3
C
A
B
C

4
C
B
D
D

5
D
D
C
D

6
B
D
D
A

7
D
D
D
D

8
D
D
D
C

9
B
A
A
A

10
D
C
A
D


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-11-24 09:19:52 | Thể loại: Sinh học 10 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra 15 phút- Học kỳ I, Sinh học 10. SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊNKIỂM TRA 15 PHÚT KỲ I – NĂM HỌC 2018 - 2019MÔN SINH Thời gian làm bài : 15 PhútPhần đáp án câu trắc nghiệm: (1 điểm/câu)148249

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc10/de-kiem-tra-15-phut-hoc-ky-i.msa30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác