đề và đáp án tiếng Việt thực hành

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI
 
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 1)
  
 Học phần: Tiếng Việt thực hành       
 Lớp: Giáo dục Tiểu học 16
 Hình thức thi: Tự luận
 Học kỳ I:  Năm học 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
 
Câu 1 (4 điểm):
        Nêu ngắn gọn những yêu cầu cơ bản của đề cương. Xây dựng đề cương chi tiết cho đề bài sau đây:
         Nhân dân ta thường nói: "Có chí thì nên". Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Câu 2: (3 điểm): 
Viết một đoạn văn theo kiểu móc xích (khoảng 200 từ) về nội dung sau: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Anh/ chị hãy nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
Câu 3 (3 điểm):
Phân tích các bình diện của từ chết trong sự so sánh với từ hi sinh.
 
 
                                                --- Hết ---
 
 
 
 
 
 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ( ĐỀ SỐ 1)
 
Học phần: Tiếng Việt thực hành       
 Lớp: CĐ Giáo dục Tiểu học 16
 Hình thức thi: Tự luận
 Học kỳ: I  năm học 2018 - 2019 
 
Câu
Nội dung
Điểm
1
   Nêu ngắn gọn những yêu cầu cơ bản của đề cương. Xây dựng đề cương chi tiết cho đề bài sau đây: Nhân dân ta thường nói: "Có chí thì nên". Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
4,0
 
Ý 1: Những yêu cầu cơ bản của đề cương
1,0
-Thể hiện được sự triển khai nội dung trong VB phù hợp với các nhân tố giao tiếp
- Thể hiện được đề tài và chủ đề của VB
- Phù hợp với từng phong cách, thể loại
- Các ý lớn, nhỏ sắp xếp theo 1 trật tự hợp lí với các kí hiệu hoặc con chữ nhất định
- Cần cô đọng, ngắn gọn, mạch lạch
 
Ý 2: Xây dựng đề cương chi tiết
3,0
SV có thể có các cách diễn đạt khác nhau, nhưng về cơ bản phải xây dựng được các nội dung sau đây:
1. Giải thích câu tục ngữ
- Chí, nên
- Có chí thì nên
2. Phân tích lí lẽ, lập luận
- Khẳng định câu tục ngữ luôn luôn đúng
- Phân tích các bình diện và mối quan hệ nguyên nhân - kết quả của câu tục ngữ.
 

 
3. Nêu và phân tích dẫn chứng làm sáng tỏ tính đúng đắn của câu tục ngữ
 
2
Viết một đoạn văn theo kiểu móc xích (khoảng 200 từ) về nội dung: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Anh/ chị hãy nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
3,0
 
    SV có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng về cơ bản phải đảm bảo yêu cầu nội dung và hình thức sau đây
* Về nội dung: Viết đúng về chủ đề: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.    
 * Về hình thức:
- Đúng yêu cầu về các dấu hiệu của đoạn văn
- Triển khai đúng kiểu kết cấu móc xích:
+ Trình bày việc nọ nối tiếp ý kia; ý của câu sau móc vào ý của câu đi ngay trước nó
+ Thường sẽ có bộ phận đi đầu của câu sau và bộ phận đi cuối của câu trước có sự trùng nhau về nội dung và câu chữ.
 
3
Phân tích các bình diện của từ chết trong sự so sánh với từ hi sinh
3,0
 
    SV có thể không làm theo trình tự về các bình diện chủ yếu của từ nhưng cũng cần đảm bảo phân tích trên 4 bình diện:
- Bình diện hình thức ngữ âm và cấu tạo
- Bình diện nghĩa
- Bình diện ngữ pháp
- Bình diện phong cách
 
Trưởng Khoa                                              
Người thẩm định
Người biên soạn
 
 
 
Lê Thị Tươi
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Lưu Khánh Linh
 

 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI
 
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 2)
  
 Học phần: Tiếng Việt thực hành       
 Lớp: Giáo dục Tiểu học 16
 Hình thức thi: Tự luận
 Học kỳ I:  Năm học 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
 
Câu 1 (4 điểm):
        Nêu ngắn gọn những yêu cầu cơ bản của đề cương. Xây dựng đề cương chi tiết cho đề bài sau đây:
         Nhân dân ta thường nói: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Câu 2: (3 điểm): 
Viết một đoạn văn theo kiểu diễn dịch (khoảng 200 từ) về nội dung sau: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Anh/ chị hãy nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
Câu 3 (3 điểm):
Phân tích các bình diện của từ đàn bà trong sự so sánh với từ thiếu nữ.
 
                                                --- Hết ---
 
 
 
 
 
 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2)
Học phần: Tiếng Việt thực hành       
 Lớp: CĐ Giáo dục Tiểu học 16
 Hình thức thi: Tự luận
 Học kỳ I:  Năm học 2018 - 2019
Câu
Nội dung
Điểm
1
   Nêu ngắn gọn những yêu cầu cơ bản của đề cương. Xây dựng đề cương chi tiết cho đề bài sau đây:  Nhân dân ta thường nói: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
4,0
 
Ý 1: Những yêu cầu cơ bản của đề cương
1,0
-Thể hiện được sự triển khai nội dung trong VB phù hợp với các nhân tố giao tiếp
- Thể hiện được đề tài và chủ đề của VB
- Phù hợp với từng phong cách, thể loại
- Các ý lớn, nhỏ sắp xếp theo 1 trật tự hợp lí với các kí hiệu hoặc con chữ nhất định
- Cần cô đọng, ngắn gọn, mạch lạch
 
Ý 2: Xây dựng đề cương chi tiết
3,0
SV có thể có các cách diễn đạt khác nhau, nhưng về cơ bản phải xây dựng được các nội dung sau đây:
1. Giải thích câu tục ngữ
- Ăn quả
- Trồng cây
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
2. Phân tích lí lẽ, lập luận
- Khẳng định câu tục ngữ luôn luôn đúng
- Phân tích các bình diện và mối quan hệ tương tác hai chiều của câu tục ngữ.
 

 
3. Nêu và phân tích dẫn chứng làm sáng tỏ tính đúng đắn của câu tục ngữ
 
2
Viết một đoạn văn theo kiểu diễn dịch (khoảng 200 từ) về nội dung: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Anh/ chị hãy nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
3,0
 
    SV có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng về cơ bản phải đảm bảo yêu cầu nội dung và hình thức sau đây
* Về nội dung: Viết đúng về chủ đề: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
* Về hình thức:
- Đúng yêu cầu về các dấu hiệu của đoạn văn
- Triển khai đúng kiểu kết cấu diễn dịch:
+ Có câu chủ đề nằm ở đầu đoạn
+ Các câu sâu nhằm triển khai, sáng rõ tỏ thông tin đã nêu ở câu chủ đề
 
3
Phân tích các bình diện của từ đàn bà trong sự so sánh với từ thiếu nữ
3,0
 
    SV có thể không làm theo trình tự về các bình diện chủ yếu của từ nhưng cũng cần đảm bảo phân tích trên 4 bình diện:
- Bình diện hình thức ngữ âm và cấu tạo
- Bình diện nghĩa
- Bình diện ngữ pháp
- Bình diện phong cách
 
Trưởng Khoa                                        
Người thẩm định
Người biên soạn
 
 
 
Lê Thị Tươi
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Lưu Khánh Linh
 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI
 
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 3)
  
 Học phần: Tiếng Việt thực hành       
 Lớp: Giáo dục Tiểu học 16
 Hình thức thi: Tự luận
 Học kỳ I:  Năm học 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1 (4 điểm):
        Nêu ngắn gọn những yêu cầu cơ bản của đề cương. Xây dựng đề cương chi tiết cho đề bài sau đây:
         Nhân dân ta thường nói: "Uống nước nhớ nguồn". Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Câu 2: (3 điểm): 
Viết một đoạn văn theo kiểu quy nạp (khoảng 200 từ) về nội dung sau: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Anh/ chị hãy nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
Câu 3 (3 điểm):
Phân tích các bình diện của từ khỏe trong sự so sánh với từ cường tráng.
 
 
 
                                                --- Hết ---
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ( ĐỀ SỐ 3)
Học phần: Tiếng Việt thực hành       
 Lớp: CĐ Giáo dục Tiểu học 16
 Hình thức thi: Tự luận
 Học kỳ: I  năm học 2018 - 2019 
Câu
Nội dung
Điểm
1
   Nêu ngắn gọn những yêu cầu cơ bản của đề cương. Xây dựng đề cương chi tiết cho đề bài sau đây:  Nhân dân ta thường nói: "Uống nước nhớ nguồn". Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
4,0
 
Ý 1: Những yêu cầu cơ bản của đề cương
1,0
-Thể hiện được sự triển khai nội dung trong VB phù hợp với các nhân tố giao tiếp
- Thể hiện được đề tài và chủ đề của VB
- Phù hợp với từng phong cách, thể loại
- Các ý lớn, nhỏ sắp xếp theo 1 trật tự hợp lí với các kí hiệu hoặc con chữ nhất định
- Cần cô đọng, ngắn gọn, mạch lạch
 
Ý 2: Xây dựng đề cương chi tiết
3,0
SV có thể có các cách diễn đạt khác nhau, nhưng về cơ bản phải xây dựng được các nội dung sau đây:
1. Giải thích câu tục ngữ
- Uống nước
- Nhớ nguồn
- Uống nước nhớ nguồn
2. Phân tích lí lẽ, lập luận
- Khẳng định câu tục ngữ luôn luôn đúng
- Phân tích các bình diện và mối quan hệ tương tác hai chiều của câu tục ngữ.
3. Nêu và phân tích dẫn chứng làm sáng tỏ tính đúng đắn của câu tục ngữ
 

2
Viết một đoạn văn theo kiểu quy nạp (khoảng 200 từ) về nội dung: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Anh/ chị hãy nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
3,0
 
    SV có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng về cơ bản phải đảm bảo yêu cầu nội dung và hình thức sau đây
* Về nội dung: Viết đúng về chủ đề: Trong học kì I năm học 2018 - 2019, sinh viên Giáo dục Tiểu học K16 được đi thực hành Sư phạm. Nêu cảm nghĩ của mình về đợt thực hành ấy.
* Về hình thức:
- Đúng yêu cầu về các dấu hiệu của đoạn văn
- Triển khai đúng kiểu kết cấu quy nạp:
+ Là cách trình bày nội dung đi từ các ý nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái quát...
+ Có câu chủ đề nằm ở cuối đoạn
 
3
Phân tích các bình diện của từ khỏe trong sự so sánh với từ cường tráng
3,0
 
    SV có thể không làm theo trình tự về các bình diện chủ yếu của từ nhưng cũng cần đảm bảo phân tích trên 4 bình diện:
- Bình diện hình thức ngữ âm và cấu tạo
- Bình diện nghĩa
- Bình diện ngữ pháp
- Bình diện phong cách
 
Trưởng Khoa                                              
Người thẩm định
Người biên soạn
 
 
 
Lê Thị Tươi
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Lưu Khánh Linh
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-12-11 15:46:24 | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề và đáp án tiếng Việt thực hành, Ngữ văn. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 1) Học phần: Tiếng Việt thực hành Lớp: Giáo dục Tiểu học 16 Hình thức thi: Tự luận Học kỳ I: Năm học 2018 - 2019 Thời gian làm bài: 90 phút

https://tailieuhoctap.com/dethinguvan/de-va-dap-an-tieng-viet-thuc-hanh.0bo30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác