PHÒNG GD & ĐT NAM TRÀ MY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ MAI NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Mĩ thuật 7
Thời gian : 45 phút ( Không kể chép đề)

Đề bài.
Em hãy vẽ trang trí một đĩa tròn
Hình thức kiểm tra.
Học sinh làm bài trên khổ giấy A4.
Chất liệu : Màu sáp, bút chì, tẩy…
Tiêu chí đánh giá.
+ Loại Đ:
Nội dung đúng chủ đề , hình ảnh đẹp có chọn lọc
Bài vẽ có bố cục đẹp, hợp lý có chính, phụ
Màu sắc hài hòa, có đậm nhạt, thể hiện trọng tâm bức tranh
+ Loại CĐ :
Không đảm bảo những yêu cầu trên


…………………………… Hết ……………………..