KIỂM TRA 1 TIẾT HKI – MÔN: MĨ THUẬT 7
NĂM HỌC: 2016 - 2017
A- Ma trận đề kiểm tra:

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
cao


Chủ đề:
Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật mà em thích. Kích thước: 20 x 14 cm. Họa tiết: tự chọn. Màu vẽ: 5 – 6 màu.

Biết cách trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật.
Hiểu được cách vẽ và phân chia bố cục.
Sắp xếp họa tiết cân đối, hài hòa và tô màu theo yêu cầu. Trang trí được một đồ vật hình chữ nhật theo ý thích.
Số câu :1
Số điểm : 10
Tỷ lệ: 100%

3
30%

3
30%

4
40%

Số câu :1
Số điểm : 10
Tỷ lệ: 100%

Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 10
Tỷ lệ : 100%

3
30%

3
30%

4
40%
Số câu:1
Số điểm:10
Tỷ lệ: 100%


Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Họ và tên: ………..….....................
Lớp ………
 KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
Môn : Mỹ thuật 7 - Năm học :2016-2017
Thời gian : 45 phút
(Không kể thời gian giao đề )


Điểm
Lời phê của giáo viênĐỀ CHÍNH THỨC:
Em hãy trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật mà em thích. Kích thước: 20 x 14 cm. Họa tiết: tự chọn. Màu vẽ: 5 – 6 màu.

ĐÁP ÁN:
Nội dung: ( 3 điểm)
Thể hiện đnội dung trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật.
- Bố cục: ( 3 điểm)
Tìm đmột bố cục hài hòa.
Hình vẽ và màu sắc:( 4 điểm )
Vẽ đhọa tiết ơng đối đẹp. Vẽ đmàu theo yêu cầu.