ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN MỸ THUẬT 7
* Đề
Phần lý thuyết: (3 điểm)
Câu 1: Trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật gồm những bước nào? (1,5đ)
Câu 2: Hãy trình bày cách vẽ tranh đề tài phong cảnh. (1,5đ)
Phần thực hành (7 điểm)
Vẽ 1 bức tranh về đề tài tự chọn trên khổ giấy A4 (màu sắc tự chọn).
* Đáp án
Phần lý thuyết
Câu 1: B1 chọn đồ vật để trang trí. B2 chọn họa tiết trang trí. B3 bố cục theo ý thích. B4 màu sắc. (1,5đ)
Câu 2: cách vẽ tranh đề tài phong cảnh
+ Tìm và chọn nội dung đề tài 0,5đ
+ Tìm bố cục 0,5đ
+ Vẽ hình 0,5đ
Phần thực hành (7,0 điểm).
-Màu sắc phù hợp với nội dung (2,0 điểm)
-Bố cục hợp lí (2.0 điểm)
-Hình vẽ đẹp (3 điểm )
* Từ 5 điểm trở lên xếp loại Đạt còn lại xếp Chưa Đạt.