Đề kiểm tra HKI Mỹ Thuật 7 + Ma trận+ Đáp án 1819

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN MỸ THUẬT 7
* Đề
Phần lý thuyết: (3 điểm)
Câu 1: Trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật gồm những bước nào? (1,5đ)
Câu 2: Hãy trình bày cách vẽ tranh đề tài phong cảnh. (1,5đ)
Phần thực hành  (7 điểm)
Vẽ 1 bức tranh về đề tài tự chọn  trên khổ giấy A4 (màu sắc tự chọn).
 * Đáp án
  Phần lý thuyết
Câu 1: B1 chọn đồ vật để trang trí. B2 chọn họa tiết trang trí. B3 bố cục theo ý thích. B4 màu sắc. (1,5đ)
 Câu 2: cách vẽ tranh đề tài phong cảnh
 + Tìm và chọn nội dung đề tài 0,5đ
 + Tìm bố cục 0,5đ
 + Vẽ hình 0,5đ
Phần thực hành (7,0 điểm).
-Màu sắc phù hợp với nội dung (2,0 điểm)
-Bố cục hợp lí (2.0 điểm)
-Hình vẽ đẹp (3 điểm )
         * Từ 5 điểm trở lên xếp loại Đạt còn lại xếp Chưa Đạt.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-12-03 10:26:11 | Thể loại: Mỹ thuật 7 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra HKI Mỹ Thuật 7 + Ma trận+ Đáp án 1819, Mỹ thuật 7. ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN MỸ THUẬT 7 * Đề Phần lý thuyết: (3 điểm) Câu 1: Trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật gồm những bước nào? (1,5đ) Câu 2: Hãy trình bày cách vẽ tranh đề tài phong cảnh. (1,5đ) Phần thự

https://tailieuhoctap.com/dethimythuat7/de-kiem-tra-hki-my-thuat-7-ma-tran-dap-an-1819.u2i30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác