Trờng: THCS Dân Hoà
Ngày 13 Tháng 1 năm 2017

Kiểm Tra :15p’
Môn : Mĩ thuật 7 – Tiết 23 - Tuần 24
Năm học: 2016 - 2017- ma trận ra đề

Nội dung kiến thức (mục tiêu)
Nhận
biết
Thông hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao
Tổng điểm
= % - PTNL

Nội dung
Xác định được nội dung phù hợp với yêu cầu bài
(Đ)

Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống (Đ)
Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
(Đ)
Đ- PTNL cảm thụ,quan sát

Họa tiết
Họa tiết thể hiện nội dung bài
(Đ)

Họa tiết sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)
Họa lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống (Đ)
Đ - PTNL nhận biết, sáng tạo

Bố cục

Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)
Sắp xếp bố cục có họa tiết nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)
Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)
Đ- PTNL sáng tạo, tư duy

Đường nét

Nét vẽ thể hiện nội dung bài
(Đ)
Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)
Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc.họa tiết , tạo được phong cách riêng (Đ)
Đ- PTNL nhận biết ,sáng tạo thực hành

Màu sắc

Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)
Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)
Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bài (Đ)
Đ - PTNL tư duy, sáng tạo, thích ứng môi trường-

Xếp loại
ĐỀ KIỂM TRA

- Vẽ trang trí: Trang trí đĩa tròn
- Thời gian: 45’
- Màu: Tự chọn
- Kích thước: A4THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
(Đ)


Mức độ cần đạt
Điểm

Nội dung
- Xác định được nội dung phù hợp với bài
 (Đ)


- Vẽ đúng nội dung bài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống
(Đ)


- Nội dung mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
 (Đ)

Họa tiết
- Họa tiết thể hiện nội dung
(Đ)


- Họa tiết sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)


- Họa tiết chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống
(Đ)

Bố cục
- Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)


- Sắp xếp bố cục có Họa tiết nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)


- Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)

Đường nét
- Nét vẽ thể hiện nội dung bài
(Đ)


- Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)


- Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Họa tiết đẹp, tạo được phong cách riêng
(Đ)

Màu sắc
- Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)


- Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)


- Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bài
(Đ)

Xếp loại
(Đ)


Dân Hoà, Ngày 13 Tháng 01 Năm 2017
Ngời ra đề


Hoàng Thị Yên Thuỷ