Đề kiểm tra Toán 9 Kỳ I (PGD)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010
TP BUÔN MA THUỘT
MÔN TOÁN LỚP 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian giao đề )
----------
------------
 
Bài 1 : (1 điểm)   Tính :
a)                       
b)  (m ≠ n)
 
Bài 2 : (2 điểm)   Cho A =
a) Rút gọn A.
b) Tính A biết x =
 
Bài 3 : (2,5 điểm)   Cho hàm số  bậc nhất :       y =  (m2 +1)x – 1.
a) Vẽ đồ thị  hàm số trên khi m = 1. Điểm N(-2; -5) có thuộc đồ thị hàm số không? Tính góc của đường thẳng với trục Ox .
b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số luôn đồng biến và đồ thị luôn đi qua một điểm cố định.
 
Bài 4 : (4,5 điểm)   Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH; HC = 4cm và HB = 7cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH. Từ B, C kẻ các tiếp tuyến BD và CE với đường tròn tâm A. (D, E là tiếp điểm)
a) Chứng minh 4 điểm B, D, A, H cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh 3 điểm D, A, E thẳng hàng.
c) Tính SBDEC .
d) Gọi I là giao điểm  của AB và DH. Kẻ IM vuông góc với DE (M thuộc DE). Chứng minh rằng : ME 2 – MD2 = HE2.
 
 
- Hết -
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1
 
 
   Tính  được  : a/ 

=
 
0,50đ
 
0,25
 
 
0,25đ
2
 
a/  Rút gọn A:     Đk:  x 0, x1 , x 9
                                                                                           
                             =                                                                   
                             ==
b/   Thay  x = vào A ta có :
                  A= =
                                   
0,25đ
 
0,25đ
 
 
 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
 
 
 
 
0,50đ           
 
 
0,50đ                     
3
a)
+ Vẽ đúng đồ thị hàm số y = 2x -1
+ Tọa độ của N nghiệm đúng phương trình y = 2x-1  -5 = 2(-2) - 1.
Điểm N(-2, -5) thuộc đồ thị hàm số
+ Tính được góc 63043ph
0,50đ
 
0,50đ
0,50đ
b)
 + Chứng minh được m2 +1 > 0 với mọi m nên hàm luôn đồng biến với mọi m
+ và b = -1 nên đồ thị luôn đi qua điểm (0;-1)
0,50đ
 
0,50đ
4 (4,5đ)
 
 
 
Gỉa thiết, kết luận và hình vẽ
 
 
0,50đ
a)(0,75)
Chứng minh 4 điểm B, D, A, H cùng thuộc một đường tròn.
Ta có : AHBC (gt) AHB vuông tại HA,H,B cùng thuộc đường tròn đường kính AB (1).  
Mặt khác : BD là tiếp tuyến của đường tròn tâm A(gt)
BDAD (t/c tt)   ADB vuông tại HA,D,B cùng thuộc đường tròn đường kính AB (2).   
Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm A,D,B, H cùng thuộc đường tròn đường kính AB
 
 
0,25đ
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
b)(1,25)
Chứng minh 3 điểm D, A, E thẳng hàng .
Ta có : AHBC (gt)  mà AH là bán kính của (A) BC là tiếp tuyến của (A, AH)                 
Mà  BD và BC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại B.
         =  (t/c tt)                              
CM tương tự, ta có :  =    ( t/c tt )                         
        Mà +   = 900 (ABC vuông)
  Suy ra          +    = 900                   
  Do đó + + + = 1800.
  Nên D, A, E thẳng hàng .       
 
 
 
 0,25đ
0,25đ
 
0,25đ
 
 
 
 
0,50đ
c)
D, A, E thẳng hàng ( cmt)
BDDE  (t/c tt)
CEDE  ( t/c tt)
BD // CE     BDCE là hình thang vuông                                                               SBDEC  =
Ta có AH2 = HB.HC  = 4.7 = 28 (cm2)
Suy ra : AH =
Mà  BD = BH  và CE =  CH  ( t/c tt)
BD + CE = BH + CH = 11 (cm )                               
DE = 2 AH = 2. =  (cm)                               
   SBDEC   = =                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
d)
     Nối IE, IME vuông tại M  (Do IM ME)
       ME2 =  IE2 – IM2
       Và MD2 = ID2 -  IM2  
        ME2 – MD2  =  IE2 – IM2 – ID2 + IM2 = IE2 – ID2                               
Mà ID = IH ( AB là trung trực của DH)
  ME2 – MD2  =  IE2 – IH2 = HE2 (IHE vuông tại H do DHE nội tiếp đường tròn đường kính DE)                                                                  
 
 
 
0,50đ
 
 
 
050đ
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-05-08 16:10:26 | Thể loại: Lớp 9 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra Toán 9 Kỳ I (PGD), Lớp 9. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010 TP BUÔN MA THUỘT MÔN TOÁN LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) ---------- ------------ Bài 1 : (1 điểm) T

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-toan-9-ky-i-pgd.f9povq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan