ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HỌC 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Đề số 2:
A. Lý thuyết: (5đ)
1/ Điền những từ thích hợp vào chỗ trống (…..)  cho đúng:(2đ)
a. Điền tên các thành phần máy tính:
 
1…………………...                                                                         2………………
 
 
 
3……………………... 
     4…………………..
 
 
b. Người ta coi …....................................... là bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính.
c. Sách giáo khoa, bài báo chứa đựng thông tin dạng …......................................
d. Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên …...............................................
e. Màn hình có cấu tạo và hình dạng giống như ….....................................................
 
2/ Em hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất: (1đ)
a) Theo em điều gì khiến em mỏi, đau cổ tay khi sử dụng chuột:

A. Nắm, giữ chuột quá chặt.
B. Để chuột ở vị trí xa, phải dang cánh tay ra sử dụng.
C. Cổ tay, cánh tay không có điểm tựa.
D. Tất cả câu A, B, C và D đều đúng.

b) Xung quanh chúng ta có bao nhiêu dạng thông tin?

A. có 2 dạng thông tin
B. có 3 dạng thông tin
C. có 4 dạng thông tin
D. có 5 dạng thông tin

c) Hai phím có gai thuộc ở hàng phím nào?

A. hàng phím trên
B. hàng phím cơ sở
C. hàng phím dưới
D. hàng phím số

d) Chuột máy tính thường có mấy nút?
A. 2 nút  B. 3 nút  C. 1 nút  D. 4 nút
3/ Điền Đ vào ô vuông cuối câu đúng và S vào ô vuông cuối câu sai:(1đ)
a. Em không thể chơi trò chơi trên máy tính.
b. Máy tính làm việc rất chậm chạp.         
c. Trong trò chơi Blocks, nếu lật được hai hình giống nhau, hai hình đó sẽ biến mất. 
d. Máy tính giúp em học vẽ, học nhac, làm toán.                                                            
 4/ Em hãy viết các chữ cái ở hàng phím cơ sở theo thứ tự từ trái sang phải:(1đ)
 
 
 
 
F
 
H
 
 
 
 
B/ Thực hành: 15 phút (5đ)
Gõ đoạn thơ sau:
On troi mua nang phai thi
Noi thi bua can, noi thi cay sau
Cong lenh chang quan bao lau
Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang
 
Đáp án Lý thuyết: (5đ)
2đ – Điền từ đúng mỗi câu: 0,25đ
a. 1- màn hình 2- phần thân máy   3- bàn phím  4- chuột
b. bộ xử lí
c. văn bản
d. màn hình
e. màn hình ti vi
1đ- Mỗi câu khoanh đúng 0,25đ
a. D  b. B   c. B  d. A
1đ – Mỗi câu đúng 0,25đ
a. S  b. S  c. Đ  d. Đ

A
S
D
F
G
H
J
K
L
;
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-12-13 19:31:07 | Thể loại: LỚP 3 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HỌC 3, LỚP 3. Đề số 2: A. Lý thuyết: (5đ) 1/ Điền những từ thích hợp vào chỗ trống (…..) cho đúng:(2đ) a. Điền tên các thành phần máy tính: 1…………………... 2……………… 3……………………... 4………………….. b. Người ta coi ….............

https://tailieuhoctap.com/dethilop3/de-thi-hoc-ki-1-tin-hoc-3.g81ryq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác