Đề khảo sát chất lượng L5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO
ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu 1: Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào nông dân Yên Thế với phong trào Cần Vương là
 A. nguyên nhân bùng nổ  B. giai cấp lãnh đạo
 C. lực lượng tham gia  D. mục tiêu đấu tranh
Câu 2: Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là
 A. Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương
 B. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII.
 C. ở Đông Dương có Toàn quyền mới.
 D. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp
Câu 3: Thách thức lớn nhất mà xu thế toàn cầu hóa hiện nay đã đặt ra cho Việt Nam là gì?
 A. Sự chi phối của các công ty đa quốc gia.  B. Sự chênh lệch về trình độ.
 C. Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế D. Sự cạnh tranh quyết liệt về kinh tế.
Câu 4: Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ với nhau như thế nào?
 A. Chuyển biến về kinh tế kéo theo những chuyển biến xã hội tích cực
 B. Chuyển biến về kinh tế dẫn tới những tác động xấu về mặt xã hội
 C. Chuyển biến về xã hội kéo theo sự biến đổi về mặt kinh tế.
 D. Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội.
Câu 5: Từ sau cuộc tấn công Gia Định (2-1859), thực dân Pháp buộc phải chuyển sang thực hiện kế hoạch
 A. “đánh nhanh thắng nhanh”.  B. “đánh chắc, chắc thắng thì đánh”.
 C. “chinh phục từng gói nhỏ”. D. “đánh lâu dài”.
Câu 6: Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxiki (1975) là
 A. khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia.
 B. tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực khoa học-kĩ thuật.
 C. tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội
 D. xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa nhiều nước.
Câu 7: Sự kiện nào được gọi là bước ngoặt trong phong trào cách mạng 1930 – 1931?
 A. Chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách tiến bộ tại Nghệ An, Hà Tĩnh
 B. Cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nhân ngày Quốc tế lao động 1-5.
 C. Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã tại Nghệ An, Hà Tĩnh
 D. Những cuộc biểu tình có vũ trang của nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh
Câu 8: Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng dựa trên cơ sở
 A. lực lượng vũ trang hoạt động mạnh
 B. lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển.
 C. các đội du kích địa phương hoạt động mạnh
 D. lực lượng dân quân tự vệ phát triển mạnh
Câu 9: Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thực dân Pháp đã lợi dụng việc làm nào để chuẩn bị tiến hành xâm lược Việt Nam?
 A. Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn
 B. Tiến hành trao đổi sản phẩm thủ công Pháp
 C. truyền bá đạo Thiên chúa
 D. đầu tư kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam
Câu 10: Kẻ thù nào dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai?

 A. Việt Quốc, Việt Cách B. Quân Trung Hoa Dân quốc
 C. Đế quốc Anh  D. Phát xít Nhật.
Câu 11: So với cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản, cải cách Rama V (thế kỉ XIX) ở Xiêm chú trọng nhất lĩnh vực
 A. ngoại giao B. giáo dục C. kinh tế D. chính trị.
Câu 12: Từ nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), bài học quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn cuộc chiến tranh là
 A. kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
 B. biết kìm chế, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình
 C. đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.
 D. có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
Câu 13: Các cuộc chiến tranh được ví như “ngọn gió thần” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
 A. chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) và chiến tranh vùng Vịnh (1991).
 B. nội chiến Trung Quốc (1946 – 1949) và chiến tranh vùng Vịnh (1991).
 C. chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) và chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975).
 D. nội chiến Trung Quốc (1946 – 1949) và chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953).
Câu 14: Cho bảng dữ liệu sau:
I (Thời gian)
II (Sự kiện)
1) Năm 1923
a) Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu)
2) Năm 1924
b) Cuộc bãi công công nhân xưởng đóng tàu Ba Son tại cảng Sài Gòn
3) Năm 1925
c) Thành lập Đảng Lập Hiến
4) Năm 1926
d) Lễ truy điệu, để tang Phan Châu Trinh
 
Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian ở cột (I) với sự kiện ở cột (II) cho phù hợp
 A. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – D B. 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – A
 C. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – D D. 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – A.
Câu 15: Điểm thống nhất trong tư tưởng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là
 A. cứu nước và cứu dân
 B. chống phong kiến để mưu cầu độc lập dân tộc
 C. chống Pháp để mưu cầu độc lập dân tộc.
 D. chủ trương Duy tân để chống Pháp
Câu 16: Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) cho cách mạng Việt Nam là
 A. phải tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân
 B. phải biết chờ thời cơ chín muồi
 C. có đường lối lãnh đạo đúng đắn
 D. có sự chuẩn bị đúng đắn
Câu 17: Cho các dữ kiện sau:
1. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh.
2. Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng.
3. Đức tấn công Liên Xô.
4. Hội nghị Ianta.
Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các dữ liệu trên theo trình tự thời gian
 A. 3 – 2 – 4 – 1 B. 3 – 4 – 2 – 1 C. 2 – 3 – 1 – 4 D. 1 – 3 – 4 – 2.
Câu 18: Nội dung nào trong quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) về Nhật Bản đã ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Liên bang Nga hiện nay?
 A. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin (trước đó do Nhật Bản chiếm đóng).

 B. Nhật Bản trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin và các đảo nhỏ xung quanh.
 C. Liên Xô chiếm đóng Bắc Triều Tiên
 D. Khôi phục quyền lợi Liên Xô ở cảng Lữ Thuận (Trung Quốc) vốn bị Nhật Bản chiếm đóng.
Câu 19: Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học nào còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
 A. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
 B. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh
 C. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào cách mạng nước ta
 D. Sự linh hoạt trong các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao
Câu 20: Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của cách mạng Cuba năm 1959 so với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
 A. đấu tranh ngoại giao B. đấu tranh chính trị
 C. đấu tranh vũ trang  D. khởi nghĩa từng phần.
Câu 21: Ý dưới đây không phải là nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
 A. Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trở thành khu vực năng động có địa vị kinh tế cao.
 B. Thành lập sau khi đã trở thành những quốc gia độc lập, tự chủ, hoàn thành khôi phục kinh tế, có nhu cầu liên minh, hợp tác
 C. Khi mới thành lập chỉ có một vài nước thành viên, về sau mở rộng nhiều nước.
 D. Mục tiêu thành lập ban đầu là trở thành một liên minh quân sự, chính trị mạnh để tránh bị chi phối từ các cường quốc lớn bên ngoài
Câu 22: Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả, ngoại trừ việc
 A. ngăn cản, đẩy lùi được chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới
 B. lối kéo được nhiều nước đồng minh đi theo và ủng hộ Mĩ.
 C. làm chậm quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới.
 D. làm cho nhiều nước bị chia cắt trong thời gian này.
Câu 23: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm gì tương đồng với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914)?
 A. Không đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng
 B. Pháp chỉ chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ
 C. Hạn chế phát triển công nghiệp nặng.
 D. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.
Câu 24: Trong bối cảnh thế giới phân chia thành hai cực, hai phe, nguyên tắc hoạt động được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc là
 A. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
 B. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào
 C. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
 D. chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).
Câu 25: Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng Việt Nam tiếp diễn như thế nào?
 A. Hoàn toàn chấm dứt.  B. Dần dần lặng xuống
 C. Phát triển sôi nổi, mạnh mẽ hơn D. Bùng nổ lẻ tẻ, yếu ớt
Câu 26: Từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay, cuộc cách mạng nào giữ vị trí then chốt đối với sự phát triển của thế giới?
 A. “cách mạng chất xám”.  B. “cách mạng xanh” trong nông nghiệp
 C. cách mạng công nghiệp D. cách mạng khoa học – công nghệ
Câu 27: Khác với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 diễn ra theo hình thái
 A. bắt đầu từ thành thị, lấy thành thị làm trung tâm
 B. nổ ra đồng thời trên cả nước, bất kể nông thôn hay thành thị

 C. kết hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị
 D. bắt đầu từ nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị.
Câu 28: Phong trào vô sản hóa (1928) của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thực hiện tốt vai trò nào?
 A. Tổ chức nhân dân tập dượt đấu tranh.
 B. Kết hợp phong trào công nhân với phong trào yêu nước
 C. Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị cho công nhân.
 D. Đưa một số hội viên ưu tú đi đào tạo tiếp ở Liên Xô
Câu 29: Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền tảng đầu tiên cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới?
 A. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản
 B. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa
 C. Thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp
 D. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông
Câu 30: Lực lượng vũ trang ba thứ quân được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) gồm
 A. bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực, pháo binh
 B. pháo binh, công binh, bộ binh
 C. bộ đội chủ lực, thanh niên xung phong, dân quân du kích
 D. bộ dội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích
Câu 31: Mặt trận nào có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
 A. Mặt trận Liên Việt
 B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
 C. Mặt trận Việt Minh
 D. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
Câu 32: Cho các dư liệu sau:
1. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
2. Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam.
3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên cho đúng với trình tự thời gian
 A. 1 – 3 – 2.  B. 1 – 2 – 3 C. 3 – 2 – 1 D. 2 – 3 – 1
Câu 33: Kế hoach quân sự mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ sau khi Pháp đánh mất quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ là
 A. kế hoạch Mác san.  B. Kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi
 C. Kế hoạch Nava  D. Kế hoạch Rove
Câu 34: Chiến thuật của quân ta trong chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) la gì?
 A. Phục kích, tập kích  B. Phục kích và tấn công
 C. Khiêu chiến, bao vây D. Bao vây, tiêu diệt
Câu 35: Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 ở Việt Nam là gì?
 A. Đẩy lùi nạn thất học, mù chữ trong nhân dân
 B. Phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất
 C. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
 D. Thực hiện khẩu hiệu: “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”.
Câu 36: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918), khuynh hướng cách mạng vô sản từng bước thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam vì:
 A. giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam
 B. là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử
 C. đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân
 D. khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản đã lỗi thời

Câu 37: Nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là
 A. hậu phương được củng cố, lớn mạnh về mọi mặt
 B. hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố vững chắc
 C. vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đối với cuộc kháng chiến.
 D. sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô
Câu 38: Cho dữ liệu sau: “Cuộc …(1) đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc …(2) lớn nhất thế giới” (Trích SGK Lịch sử 12 NXBGD 2008,tr.34).
Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thiện phần còn thiếu trong đoạn dữ liệu trên.
 A. (1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất phần mềm
 B. (1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất máy bay
 C. (1) – “cách mạng xanh”, (2) – sản xuất gạo.
 D. (1) – “ cách mạng trắng”, (2) – sản xuất sữa
Câu 39: Tinh thần yêu chuộng hòa bình trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta phát huy như thế nào trong cuộc đấu ranh bảo vệ chủ quyền trên biển đảo hiện nay?
 A. Đàm phán, chia sẻ quyền lợi
 B. Nhân nhượng một số quyền lợi.
 C. Chấp nhận đánh đổi một phần chủ quyền biển đảo
 D. Đấu tranh hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế
Câu 40: Cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương diễn ra gay gắt và phức tạp là do
 A. xu thế đối đầu của các cường quốc trong trật tự hai cực Ianta
 B. lập trường thiếu thiện chí và ngoan cố của Pháp, Mĩ.
 C. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước
 D. quân viễn chinh Pháp chưa thất bại hoàn toàn ở chiến trường Việt Nam
 
 
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Phương pháp : so sánh
Cách giải:
Điểm khác biệt giữa phong trào Cần Vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế bao gồm:
Tiêu chí so sánh
Phong trào Cần Vương
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế
Thời gian
Diễn ra trong 10 năm (1885 1896), trong thời kì Pháp bình định Việt Nam
Diễn ra trong 30 năm (1884 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
Mục đích đấu tranh
Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến
Đánh Pháp để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng
Thành phần lãnh đạo
Văn thân, sĩ phu
Nông dân
Lực lượng tham gia
Văn thân, sĩ phu, nông dân
Nông dân
Địa bàn hoạt động
Các tinh Trung và Bắc Kì
Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì
Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất thể hiện ở ngay tên của phong trào và cuộc khởi nghĩa, đó là mục tiêu đấu tranh. Phong trào Cần Vương có mục tiêu đấu tranh là đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến. Trong khi đó, khởi nghĩa nông dân Yên Thế có mục tiêu đấu tranh là đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng.
=> Mục tiêu đấu tranh cũng quy định tính chất:

- Phong trào Cần Vương mang tính chất là phong trào theo khunh hướng phong kiến mang tính dân tộc sâu sắc.
- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế mang tính tự vệ.
Câu 2: Đáp án D
Phương pháp : Sgk 12 trang 98, suy luận
truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết.
Phương pháp : so sánh
Cách giải:
*Hiệp ước Bali (1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước
+Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;
+ Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau.
+ Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
+ Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
*Định ước Henxinki (1975) khẳng định những nguyên tắc cơ bản tring quan hệ giữa các quốc gia và sự hợp tác giữa các nước.
=> Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxinki là đều xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.
Câu 7: Đáp án B
Phương pháp : Sgk 12 trang 92, suy luận
Cách giải:
Tháng 5 trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5. Các cuộc đấu tranh này là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
=> Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là cuôc đấu tranh của công nhân và nông dân nhân ngày Quốc tế lao động 1-5.
Câu 8: Đáp án B
Phương pháp : Sgk 12 trang 110
Cách giải:
Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển.
Câu 9: truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết.
Câu 12: Đáp án B
Phương pháp : liên hệ
Cách giải:
Xét nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất:
* Nguyên nhân sâu xa:
+ Sự phát triển không đều của các nước đế quốc ,mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa ngày càng gay gắt( trước tiên là giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức) là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.
+ Sự tranh giành thị trường thuộc địa giữa các đế quốc với nhau.
* Nguyên nhân trực tiếp:
+ Sự hình thành hai khối quân sự đối lập, kình địch nhau.
+ Duyên cớ: 28/6/1914 Hoàng thân thừa kế ngôi vua Áo-Hung bị ám sát tại Bô-xni-a (Xéc bi)
=> Đến năm 1914, sự chuẩn bị chiến tranh của 2 phe đế quốc cơ bản đã xong. Ngày 28.6.1914, Áo - Hung tổ chức tập trận ở Bô-xni-a. Thái tử Áo là Phơ-ran-xo Phéc-đi-nan đến thủ đô Bô-xni-a là Xa-ra-e-vô để tham quan cuộc tập trận thì bị một phần tử người Xéc-bi ám sát. Nhân cơ hội đó Đức hùng hổ bắt Áo phải tuyên chiến với Xéc-bi. Thế là chiến tranh đã được châm ngòi.

=> Bài học rút ra từ phân tích nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất là: các nước dù có mâu thuẫn cũng cần phải biết kiềm chế, giải quyết các vẫn đề bằng biện pháp hòa bình. Đó cũng là xu thế chung của thế giới hiện nay, bởi hai cuộc chiến tranh đi qua nhưng những mâu thuẫn này không được giải quyết mà chỉ làm các nước tham chiến phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Câu 13: Đáp án C
Phương pháp : Sgk 12 trang 55, suy luận
Cách giải:
Một trong những nguyên nhân đưa đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 đến năm 1973 là: Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển, như: nguồn viện trợ của Mĩ, các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên (1950 – 1953) và Việt Nam (1954 – 1975),…Trong các cuộc chiến tranh này Nhật Bản đã bán vũ khí, phương tiện chiến tranh cho các bên tham chiến để thu lợi nhuận.
=> Có thể nói, cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) và chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975) như “ngọn gió thần” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 14: truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết.
Câu 17: Đáp án A
Phương pháp : sắp xếp
Cách giải:
1.Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh (9-5-1945).
2.Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng. (7-12-1941).
3.Đức tấn công Liên Xô. (22-6-1941).
4.Hội nghị Ianta. (2-1945)
Câu 18: Đáp án A
Phương pháp : liên hệ
Cách giải:
Hội nghị Ianta có quyết định trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin và các đảo nhỏ xung quanh, Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.
Thời kỳ trước, trong Chiến tranh Lạnh và từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, vấn đề quần đảo Curin trong quan hệ Nga - Nhật chưa được giải quyết hoàn toàn; Vấn đề “lãnh thổ phương Bắc” sẽ còn tồn tại lâu dài trong quan hệ giữa Liên bang Nga với Nhật Bản, đây là nhân tố quan trọng để Nga và Nhật chi phối, kiềm chế lẫn nhau. Về vấn đề này, nguyên Thủ tướng Nhật Bản I. Nacaxônê viết như sau: “... Vấn đề các lãnh thổ phương Bắc tồn tại trong quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đã không được giải quyết trong Chiến tranh Lạnh. Chiến tranh Lạnh kết thúc đã không đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề này. Cũng không nhìn thấy triển vọng giải quyết vấn đề ấy trong tương lai gần”.
Nội dung trong quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) về Nhật Bản đã ảnh hướng đến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản
Câu 19: Đáp án A
Phương pháp : liên hệ
Cách giải:
Phong trào 1936 – 1939:
- Lần đầu tiên thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho mục tiêu chung.
- Thu hút đông đảo các tầng lớp, giai cấp tham gia với hình thức đấu tranh phong phú đòi quyền dân sinh, dân chủ.
=> Bài học và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Câu 20: Đáp án C
Phương pháp : so sánh
Cách giải:

- Cách mạng Cuba (1953–1959) là một cuộc nổi dậy vũ trang do Phong trào 2 tháng 7 của Phiđen Cátxtơrô và các đồng minh của họ tiến hành nhằm chống lại chính phủ của Tổng thống Batixta. Cách mạng bắt đầu vào tháng 7 năm 1953, và cuối cùng lật đổ Batixta vào ngày 1 tháng 1 năm 1959, lập nên chính phủ xã hội chủ nghĩa cách mạng. Tổ chức phong trào sau đó cải tổ theo đường lối cộng sản chủ nghĩa, và trở thành Đảng Cộng sản vào tháng 10 năm 1965.
- Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam là cách mạng bảo lực với hình thức là khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từ tay thực dân Pháp.
=> Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của Cách mạng Cuba năm 1959 so với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là đều đâu tranh vũ trang.
Câu 21: truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết.
Câu 24: Đáp án D
Phương pháp : phân tích, đánh giá
Cách giải:
Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai được hình thành là trật tự thế giới hai cực Ianta, đứng đầu hai phe Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa là Liên Xô và Mĩ. Những hành động cụ thể của hai phe này làm cho mối quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng, đối đầu. Nguyên tắc chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc) là nguyên tắc có ý nghĩa thực tiễn nhất, nó khiến 5 năm nước này phải đứng chung trong một trận tuyến giải quyết những vấn đề mang tính quốc tế, kiềm tỏa lẫn nhau, hạn chế quyền lực của một nước nào đó nổi trội trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Câu 25: Đáp án B
Phương pháp : Sgk 12 trang 94
Cách giải:
Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng dần dần lắng xuống do chính sách đàn áp và khủng bố của Pháp.
Câu 26: Đáp án D
Phương pháp : phân tích, đánh giá
Cách giải:
Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 chia thành hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1: từ những năm 40 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
- Giai đoạn 2: từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học và phát triển tin học. Cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai đã được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ.
Trong khi đó: cách mạng công nghiệp (đáp án D) đã diễn ra từ thế kỉ XVIII, cách mạng chất xám và cách mạng xanh trong nông nghiệp có ảnh hưởng đến một số nước (đáp án A, B) và 1 phần là hệ quả của cách mạng Khoa học – kĩ thuật.
=> Cách mang khoa học – công nghệ là cuộc cách mạng giữ vị trí then chốt đối với sự phát triển của thế giới từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay.
Câu 27: Đáp án A
Phương pháp : so sánh, phân tích
Cách giải:
- Cách mạng tháng Mười: Ngày 24-10-1917, cách mạng tháng Mười bùng nổ. Các đội Cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở thủ đô. Ngày 25-10-1917, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi ở Mat-xcơ-va. Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi trên toàn đất nước Nga rộng lớn.
=> Cách mạng tháng Mười Nga bắt đầu từ thành thị, lấy thành thị làm trung tâm.

- Cách mạng tháng Tám năm 1945: Cuộc khởi nghĩa diễn ra từ nông thôn đến thành thị. Ban đầu là các xã huyện thuộc các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, …sau đó là Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam rôi mới đến Hà Nội, Huế, Sài Gòn,….
Câu 28: Đáp án C
Phương pháp : Sgk 12 trang 84, suy luận
Cách giải:
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập (6-1925) là sự chuẩn bị về tổ chức của Nguyễn Ái Quốc cho sự thành lập Đảng sau này. Hoạt động tiêu biểu nhất của Hội là phong trào “vô sản hóa” (1928). Nhiều cán bộ của Hội đã đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sinh hoạt và lao động với công nhân để tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho công nhân. => Phong trào công nhân vì thế càng phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước. Nhiều phong trào đấu tranh của công nhân đã được nổ ra ở nhiều nơi.
=> Phong trào “vô sản hóa” (1928) của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức chính trị cho công nhân.
Câu 29: Đáp án A
Phương pháp : Sgk 12 trang 81, suy luận
Cách giải:
- Từ năm 1911, sau khi ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực hoạt động cách mạng, tham gia vào nhiều tổ chức cách mạng tiến bộ ở Pháp.
- Tháng 12 – 1920, tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây là sự kiện đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới vì Quốc tế Cộng sản là cơ quan chỉ đạo chung cho phong trào công nhân và cách mạng vô sản trên thế giới. Từ đó cách mạng Việt Nam là một bộ phận trực thuộc Quốc tế cộng sản, có đường lối và hướng phát triển theo con đường cách mạng vô sản.
Câu 30: Đáp án D
Phương pháp : liên hệ
truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết.
Câu 31: Đáp án C
Phương pháp : Sgk 12 trang 109, 115, suy luận
Cách giải:
Mặt trận chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám là mặt trận thành lập gần với thời gian diễn ra cách mạng và đóng vai trò quan trọng:
- Thời gian thành lập: ngày 19-5-1945, Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập.
- Vai trò:
+ Giác ngộ, rèn luyện cho quần chúng đấu tranh, lực lượng chính trị phát triển.
+ Cùng với đảng xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.
+ Cùng với đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.
Câu 32: Đáp án D
Phương pháp : sắp xếp sự kiện
Cách giải:
1.Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. (15-8-1945)
2.Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam. (9-1940)
3.Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. (9-3-1945).
Câu 33: Đáp án B
Phương pháp : phân tích, đánh giá
Cách giải:

 - Đáp án A: kế hoạch Macsan là kế hoạc của Mĩ áp dung đối với các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Đáp án B: Với chiến dịch Biên giới thu – đông (1950) có ý nghĩa lớn nhất là mở ra bước phát tiển mới của cuộc kháng chiến, ta giành quyền chủ động trên chiến trường. Ngay sau đó, khi nhận được nguồn viện trợ của Mĩ, Pháp đã đề ra kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi mong muốn nhanh chóng kế thúc chiến tranh.
- Đáp án C: kế hoạch Nava là kế hoạch dược thực hiện từ năm 1953, không phải là kế hoạch Pháp đề ra ngay sau khi đánh mất quyền chủ động trên chiến trường tại chiến dịch Biên giới (1950).
- Đáp án D: Kế hoạc Rove đề ra khi Pháp vẫn còn giữ thế chủ động trên chiến trường (1950), sau đó Đảng và Chính phủ mới quyết định mở chiến dịch biên giới (6-1950).
=> Kế hoach quân sự mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ sau khi Pháp đánh mất quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ là Kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi.
Câu 34: Đáp án B
Phương pháp : Sgk 11 trang 118, suy luận
Cách giải:
 Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội, Gác-ni-ê liền mở rộng phạm vi chiếm đóng ra các tỉnh Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định. 
- Quân của Hoàng Tá Viêm và quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng ở Sơn Tây phối hợp với quân của Trương Quang Đản ở Bắc Ninh kéo về bao vây thành Hà Nội. Gác-ni-ê phải kéo quân từ Nam Định về giữ Hà Nội.
- Sáng ngày 21/12/1873, Lưu Vĩnh Phúc kéo quân vào sát thành Hà Nội khiêu chiến. Gác-ni-ê đang hội đàm với phái đoàn triều đình Huế đã bỏ dở cuộc họp, chỉ huy quân đuổi theo, bị lọt vào trận phục kích của ta tại Cầu Giấy, Gác-ni-ê và nhiều binh sĩ bị giết tại trận. 
=> Chiến thuật của ta trong trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) là phục kích và tấn công.
Câu 35: Đáp án A
Phương pháp : Sgk 12 trang 135, suy luận
Cách giải:
- Đáp án B, D: thuộc nôi dung của công cuộc cải cách giáo dục trong giai đoạn 1951 – 1954.
- Đáp án C: vẫn đề về nguồn nhân lực có chất lượng trong hoàn cảnh tỉ lệ nhân dân mù chữ nhiều và trình độ dân trí thấp không phải là mục tiêu quan trọng nhất của cả một cuộc cải cách về giáo dục.
- Đáp án A: trong hoàn cảnh tỉ lệ nhân dân mù chứ nhiều và trình độ dân trí thấp, việc thay hệ thống giáo dục cũ bằng hệ thống giáo dục mới – 9 năm và xây dựng hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiêp phục vụ mục tiêu cốt lõi là đẩy lùi nạn thất học, mù chữ trong nhân dân.
Câu 36: Đáp án B
Phương pháp : phân tích, đánh giá
Cách giải:
- Đáp án A: khuynh hướng vô sản và dân chủ đều nhằm giải quyết mâu thuẫn cơ bản nhất của dân tộc Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp tuy chủ trương thực hiện là khác nhau.
- Đáp án B: khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản xuất phát từ châu Âu từ thế kỉ XVII, khuynh hướng vô sản bắt đầu từ nước Nga, đặc biệt ảnh hướng đến Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử là cần phải có giap cấp lãnh đạo đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân (vốn là hai lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng Việt Nam) để chống Pháp, giành độc lập dân tộc. Trong khi đó, giai cấp tư sản đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này còn non yếu về chính trị, nhỏ bé về kinh tế. Khuynh hướng vô sản phù hợp với yêu cầu của lịch sử hơn rất nhiều so với khuynh hướng dân chủ tư sản đang lỗi thời.

- Đáp án C: cả hai khuynh hướng đều có sự tham gia của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chống Pháp, giành độc lập dân tộc.
- Đáp án D: khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế là dựa vào những điều kiện của bân thân khuynh hướng này.
Câu 37: Đáp án C
Phương pháp : phân tích, đánh giá
Cách giải:
- Xét chủ trương của Đảng trong năm 1950:
+ Tháng 6-1950, trước âm mưu của Pháp, Đảng và chính phủ đã quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiền lên.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu.
+ Trực tiếp chỉ đạo chiến dịch: chủ động tấn công cứ điểm Đông Khê…chủ động mai phục, chặn đánh địch nhiều nơi trên Đường số 4…..
=> Sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đối với cuộc kháng chiến là nhân tố quan trọng, mang tính quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
Câu 38: Đáp án A
Phương pháp : điền từ, Sgk 12 trang 34
Cách giải:
“Cuộc cách mạng chất xám đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới”.
Câu 39: Đáp án D
Phương pháp : liên hệ
Cách giải:
Những năm gần đầy, vấn đề biển Đông đang trở thành vấn đề nóng trong quan hệ quốc tế. Trong ….Việt Nam đã tiếp tục phát huy tinh thần yêu chuộng hòa bình của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” để giải quyết vấn đê biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam đã có những cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo Trung Quốc, đưa ra những bằng chứng thuyết phục từ trong lịch sử để khẳng định hai quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam thuyết phục Trung Quốc tham gia DOC, kêu gọi sự đồng thuận của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.
Câu 40: Đáp án B
Phương pháp : Sgk 12 trang 154, suy luận
Cách giải:
Cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán tại Hội nghị Pari diễn ra gay gắt và phức tạp do lập trường thiếu thiện chí và ngoạn cố của Pháp – Mĩ. Lập trường của Chính phủ ta là đình chỉ chiến sự trên toàn Đông Dương, giải quyết vẫn đề quân sự và chính trị cùng lúc cho cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước ở Đông Dương.
=> Cuộc đấu tranh trên bàn đám phán Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương diễn ra gay gắt và phức tạp là do lập trường thiếu thiện chí và ngoan cố của Pháp, Mĩ.
truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết.

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-06-15 14:06:37 | Thể loại: Lịch sử 12 | Lần tải: 120 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: docx
lần xem

đề thi Đề khảo sát chất lượng L5, Lịch sử 12. TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào nông dân Yên Thế

https://tailieuhoctap.com/dethilichsu12/de-khao-sat-chat-luong-l5.73400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác