Đề thi chọn HSG NGHỆ AN 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN     KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT
          NĂM HỌC 2016 – 2017
 
     
    HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
        Môn: LỊCH SỬ- BẢNG A
           (Hướng dẫn chấm này gồm 03 trang)
 
Câu
Nội dung
Điểm
 
  1
Các triều đại từ thời Lý đến Lê sơ đã có những chính sách để
phát  triển giáo dục:
 
 - Thời Lý: cho lập Văn Miếu, mở khoa thi đầu tiên
0.5
 - Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, nội dung học tập được quy định chặt chẽ, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng, cứ 3 năm có một kỳ thi Hội, chọn tiến sĩ…
0.75
- Hệ thống trường học được quan tâm mở mang…
0.25
- Tuyển chọn quan lại chủ yếu thông qua con đường khoa cử…
0.5
b.Việc dựng bia tiến sĩ tại Văn Miếu có ý nghĩa:
 
- Khuyến khích và phát huy truyền thống hiếu học…
0.5
- Tôn vinh nhân tài…
0.5
- Nhắc nhở người đỗ đạt phải có trách nhiệm xây dựng , góp sức cho đất nước.
0.5
- Lưu danh, làm tấm gương cho hậu thế noi theo
0.5
c. Viết một bài luận ngắn…
 
Học sinh viết theo hiểu biết của mình nhưng làm rõ được các ý sau:
1.0
- Giáo dục là quốc sách hàng đầu…
- Quan tâm đổi mới chương trình, phương pháp, hoàn thiện dần quy chế thi cử…
- Có chính sách trọng dụng nhân tài, tôn vinh nghề giáo, trân trọng các nhà khoa học…
 
  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.Trước cuộc cải cách, Nhật Bản và Xiêm đứng trước những
thách thức lịch sử:
 
1

 


 
 
 
- Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng…
0.5
- Đất nước đứng trước sự đe dọa xâm nhập của thực dân phương Tây…
0.5
- Đặt ra cho các nước sự lựa chọn: tiếp tục duy trì chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ hoặc tiến hành duy tân, cải cách…
0.5
 b.Trong quá trình cải cách, mỗi nước đặc biệt chú trọng đến nhân
tố nào? Vì sao?
 
- Nhật Bản: chú trọng đến giáo dục – nhân tố “chìa khóa” để đưa đất nước phát triển.
0.5
Vì:
+ giáo dục nâng cao được dân trí, đào tạo con người có khả năng nắm bắt KH-KT, tư tưởng, văn hóa tiến bộ để hội nhập vào thế giới TBCN
 
 
0.5
 
+ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đổi mới xã hội đưa Nhật Bản tiến lên con đường hiện đại hóa.
0.5
- Xiêm: đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao.
0.5
Vì:
+ với chính sách ngoại giao mềm dẻo, Xiêm đã lợi dụng được vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh và Pháp…
0.5
+ chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp nhưng vẫn giữ được độc lập, chủ quyền không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực.
0.5
 
  3
a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
 
- Có những tiền đề đảm bảo cuộc cách mạng nổ ra và thắng lợi:
0.25
+ chế độ Nga hoàng lâm vào khủng hoảng, bất lực, không thể thống trị như cũ.
0.5
+ mâu thuẫn xã hội gay gắt… Nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng.
0.5
+ Đảng Bôn sê vích Nga đã sẵn sàng lãnh đạo cách mạng
0.5
- Vai trò của Đảng Bôn sê vích Nga và Lênin thể hiện trong nghệ thuật lãnh đạo cách mạng: chuyển từ CM DCTS sang CM XHCN, từ phương pháp đấu tranh hòa bình sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền…
0.5
- Điều kiện khách quan: các nước đế quốc bận tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, ít có điều kiện can thiệp vào tiến trình cách mạng ở Nga.
0.5
b.Tại sao nói…
 
- CNTB không còn là hệ thống thế giới duy nhất, một chế độ chính trị – xã hội mới đối lập xuất hiện: chế độ XHCN. Lần đầu tiên, một Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ đã ra đời.
0.75
- Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc đã đoàn kết với phong trào công nhân ở các nước TBCN chống kẻ thù chung là CNĐQ- TD.
0.5
- Thức tỉnh, cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh và mở ra con đường giải phóng mới cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới: con đường CMVS
0.5
- Để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thực hiện liên minh công- nông, phương pháp cách mạng…
0.5
1

 


 
Liên hệ với thực tiễn cách mạng Việt Nam
 
- Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã tác động tới nhận thức, tư tưởng của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc…
0.5
- Trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc từ ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười – con đường CMVS…
0.5
 
   4
a. Tại sao nói, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là kết quả tất yếu của mâu thuẫn giữa các nước đế quốc?
 
- Do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước TBCN cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX…
0.5
- Phần lớn thuộc địa, thị trường trên thế giới rơi vào tay Anh, Pháp, trong khi đó, Đức có thế lực mạnh nhất châu Âu nhưng ít thuộc địa…
0.5
- Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ đã diến ra các cuộc chiến tranh cục bộ để tranh giành thuộc địa…
0.5
- Các nước đế quốc tập hợp thành hai khối quân sự đối lập nhau ở châu Âu: khối Liên minh và Hiệp ước…
0.5
b. Những sự kiện lịch sử nổi bật trong giai đoạn 1917 – 1918 của cuộc chiến tranh.
 
- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra và thắng lợi. Nhà nước XHCN đầu tiên ra đời …
0.25
- Mĩ tham chiến, đứng đầu phe Hiệp ước.
0.25
- Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc
0.25
Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh muộn?
 
- Lúc đầu Mĩ giữ thái độ “trung lập”, lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe…
0.25
- Đầu năm 1917, phong trào cách mạng dâng cao ở nhiều nước, Mĩ thấy cần kết thúc chiến tranh sớm để ngăn chặn…
0.25
- Khi thấy hai phe đã mệt mỏi, thiệt hại nhiều, phe Hiệp ước  chiếm ưu thế, Mĩ tham chiến để toan tính lợi ích khi chiến tranh kết thúc…
0.25
c.Từ kết cục của cuộc chiến tranh đã đặt ra vấn đề gì cho nhân loại hiện nay?
 
Học sinh bày tỏ ý kiến bản thân nhưng đảm bảo được các nội dung sau:
 
- Xác định được hai vấn đề: chiến tranh và hòa bình
0.5
- Thái độ của bản thân đối với chiến tranh và hòa bình
0.5
 
 
Ghi chú: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo được
               các nội dung cơ bản trên thì vẫn cho điểm bình thường.
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:48:54 | Thể loại: Lịch sử 11 | Lần tải: 25 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi chọn HSG NGHỆ AN 2018, Lịch sử 11. SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ- BẢNG A (Hướng dẫn chấm này gồm 03 trang) Câu

https://tailieuhoctap.com/dethilichsu11/de-thi-chon-hsg-nghe-an-2018.9otz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác