Kế hoạch hoạt động Công đoàn cơ sở tháng 9/2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CĐCS TH PHƯỚC HÒA B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:     /KH-CĐCS Phước Hòa, ngày 02 tháng 09 năm 2016
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2016
 
Nội dung công tác
Biện pháp thực hiện
Thời gian
Người thực hiện
Công tác tuyên truyền giáo dục
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào “Hai không”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.
 
    Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên
- Tổ chức rút thăm nhận tiền hỗ trợ từ quỹ xoay vòng vốn không lãi.
- Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2016.
- Đảm bảo việc thanh toán tiền lương, phụ cấp cho đoàn viên đúng thời gian quy định.
- Tổ chức tết trung thu cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
- Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc của công đoàn viên về quyền lợi, chế độ chính sách nếu có.
Phong trào thi đua.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng bài giảng tại lớp.
- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầy đủ, thực hiện tốt tác phong công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh đầu năm học.
- Thực hiện đảm bảo ngày giờ công, trang trí lớp học.
- Tập luyện bóng chuyền, bóng bàn chuẩn bị tham gia hội thi thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Công tác xây dựng công đoàn.
- Lên kế hoạch và tổ chức sinh hoạt tháng đảm bảo đầy đủ nội dung và hình thức.
 
- Nộp báo cáo tình hình hoạt động công đoàn trong tháng.
 
Công tác nữ công
- Duy trì công tác tư tưởng không để trường hợp sinh con thứ 3 xảy ra.
Công tác kiểm tra
- Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân và Chữ thập đỏ tổ chức kiểm tra căn tin trường học.
Công tác tài chính
- Thực hiện thu – chi đúng quy chế chi tiêu, đảm bảo đầy đủ hóa đơn chứng từ.
 
- Tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện.
 
- Tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện.
 
- Treo băng rôn, tuyên truyền trong sinh hoạt tập thể.
 
 
- Tổ chức rút thăm, xem xét ưu tiên cđv đang gặp khó khăn.
- Vận động, bồi dưỡng cđv tham gia.
- Theo dõi kiến nghị HT nhắc nhở bộ phận kế toán.
- Lập kế hoạch, tổ chức trò chơi, tặng bánh trung thu cho các em.
- Ghi nhận, giải đáp kịp thời.
 
 
- Vận động công đoàn viên thực hiện theo kế hoạch năm học.
- Vận động công đoàn viên thực hiện.
 
- Vận động công đoàn viên thực hiện.
- Vận động công đoàn viên tham gia, chuẩn bị nước uống, bồi dưỡng cho cđv.
 
 
- Theo dõi kế hoạch, chỉ thị của CĐGD lập kế hoạch hằng tháng, ghi nhận tình hình hoạt động tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm.
- Ghi nhận tình hình hoạt động từ các tổ, lập báo cáo lên công đoàn cấp trên.
 
 
- Ban nữ công thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên chị em thực hiện.
 
- Thực hiện theo dõi, chấn chỉnh những trường hợp không đảm bảo vệ sinh.
 
- Lập đầy đủ chứng từ thu, chi.
 
- Suốt tháng
 
- Suốt tháng
 
- 2/9
 
 
 
- 6/9
 
- 23/9
- 10/9
 
- 11/9
 
- Trong tháng
 
- Theo kế hoạch nhà trường
- Từ 11/9
 
 
- 6/9
 
 
- 25/9
 
 
 
- 20/8
 
 
- 15/9
 
 
- Trong tháng
 
CT CĐ
 
 
BCH
 
 
BCH
 
 
 
CTCĐ
 
BCH
BCH
 
BCH
 
UBKT
 
 
CĐV
 
 
 
 
CĐV
 
 
 
CTCĐ
 
 
CTCĐ
 
 
 
Nữ Công
 
 
BCH
 
 
Kế toán
 
 TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 CHỦ TỊCH
 
 
 
 Nguyễn Bá Quyết

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2016-12-07 15:50:08 | Thể loại: Kế hoạch | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: docx
lần xem

đề thi Kế hoạch hoạt động Công đoàn cơ sở tháng 9/2016, Kế hoạch. CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TH PHƯỚC HÒA B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-CĐCS Phước Hòa, ngày 02 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2016 Nội dung công

https://tailieuhoctap.com/dethikehoach/ke-hoach-hoat-dong-cong-doan-co-so-thang-9-2016.w47p0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan