NHO QUY THAY CO GIAI GIUP

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Câu 1: X là axit –điaminobutiric. Cho dung dịch chứa 0,25 mol X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cho vào dung dịch thu được 800ml dung dịch HCl 1M và sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ?A. 47,75 gam B. 74,7 gam C. 35 gam D. 56,525 gam

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-08-08 21:47:35 | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 14 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi NHO QUY THAY CO GIAI GIUP, Hóa học 12. Câu 1: X là axit –điaminobutiric. Cho dung dịch chứa 0,25 mol X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cho vào dung dịch thu được 800ml dung dịch HCl 1M và sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc12/nho-quy-thay-co-giai-giup.cel9wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác