giup Hoang Thuy

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

NHỜ THẦY CÔ GÓP Ý.
Câu 20: Cho 18 gam bột Mg vào 600 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 x mol/l và Cu(NO3)2 0,75x mol/l thu được dung dịch X và 48,24 gam hỗn hợp rắn Y gồm 3 kim loại. Hòa tan hết hỗn hợp Y vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được 8,4 lít NO (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
    A. 171,24                     B. 121,74            C. 117,99    D. 144,99
 
Hướng dẫn
 
Về bản chất ta thấy Mg dư, nên kết thúc toàn bộ quá trình chỉ có Mg nhường e. vậy
Có 2nMg = 3nNO + 8nNH4NO3
=> n NH4NO3 = (0,75.2 – 0,375.3) : 8 =0,046875 mol.
Vậy nNO3- (trong kim loại) = 0,75.2 = 1,5 mol (= 2nMg)
     Khối lượng hỗn hợp muối = 48,24 + 1,5.62 + 0,046875.80 =  144,99 gam.
(đây là cách làm bản chất nhất, ngoài ra bạn có thể đi tìm số mol của từng chất theo từng thí nghiệm, nhưng sẽ mất thời gian nhiều hơn)
 
 
BÀI toán này nếu theo công thức m muối = kl + 62*3*nNO + m NH4NO3. thi ra đáp án B. còn tính theo m AgNO3, m Cu(NO3)2, m Mg(NO3)2. m NH4NO3 thì ra da D.
Còn theo công thức của thầy Hùng gửi lên m muối = kl + 62*3*nNO + (62*10+80)*nNH4NO3. thi càng không đúng.
Vậy tính theo cách nào là đúng, các công thức giải nhanh không đúng hay sao?
 
 
 
Tôi sẽ giải thích cho bạn vì sao sai nhé: ở công thức 1, 
  nNO3- trong kim loại = a.nMa+ (bảo toàn điện tích mà, M là kim loại  nhé)
mà a.nMa+ = 8nNH4NO3 + 3nNO.  
vậy công thức thiếu thêm e nhận của NH4NO3 nữa. lẽ ra là
mmuối = mkl + 62.(3nNO + 8nNH4NO3) + mNH4NO3 (1)
Còn cách ra D là ok rồi
Còn ở CT 3 lại sai vì nếu áp dụng (1) biến đổi 1 chút có :
m muối = m kl + 62.3.nNO + 62.8.nNH4NO3 + 80nNH4NO3 .
  Gộp lại thì bạn hiểu rồi nhé.
Khi áp dụng công thức hãy hiểu bản chất trước hãy, không rất dễ sai đấy!

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-05-29 11:05:33 | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 57 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi giup Hoang Thuy, Hóa học 12. NHỜ THẦY CÔ GÓP Ý. Câu 20: Cho 18 gam bột Mg vào 600 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 x mol/l và Cu(NO3)2 0,75x mol/l thu được dung dịch X và 48,24 gam hỗn hợp rắn Y gồm 3 kim loại. Hòa tan hết hỗn hợp Y và

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc12/giup-hoang-thuy.ra77xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác