Đáp án đề thi thử THPT Tỉnh Bắc Ninh lần 2 - Tháng 5 - 2015

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
TỈNH BẮC NINH – LẦN 2
Môn: TIẾNG ANH
 
(Hoàng Ngọc Hiền – THPT Yên Phong số 2 – Bắc Ninh; Email: ongdolang@gmail.com)

 
Câu
132
209
357
485
570
628
1
D
B
B
C
D
D
2
A
A
C
D
C
D
3
A
D
C
C
B
C
4
A
C
D
A
D
A
5
A
B
B
D
D
B
6
C
B
D
B
A
A
7
B
C
B
A
B
A
8
B
A
B
C
A
A
9
B
B
A
D
D
A
10
A
B
D
C
C
A
11
C
B
D
D
D
D
12
B
A
A
C
C
B
13
A
D
A
B
D
D
14
B
A
B
A
B
C
15
A
B
C
C
A
C
16
A
C
C
B
B
B
17
D
C
A
A
B
C
18
C
C
C
B
C
A
19
B
C
B
B
C
C
20
B
C
C
B
A
A
21
A
B
B
D
B
D
22
C
A
D
A
D
B
23
D
C
A
D
A
D
24
C
B
C
C
C
D
25
B
D
A
D
B
B
26
C
A
C
D
C
B
27
A
D
B
D
A
D
28
D
C
C
A
A
B
29
D
A
C
C
C
A
30
C
B
A
B
B
C
31
C
B
B
B
C
A
32
B
B
A
C
C
C
33
C
C
C
C
B
B
34
C
C
A
D
D
C
35
C
A
C
B
D
C
36
A
D
A
D
B
D
37
B
A
A
B
D
B
38
A
A
D
A
C
B
39
C
D
D
A
C
C
40
D
A
A
D
A
A
41
A
B
C
B
C
C
42
D
B
B
C
C
C
43
B
D
D
B
D
A
44
D
A
B
A
B
B
45
D
D
B
A
B
D
46
B
D
D
D
A
A
47
C
D
D
A
D
D
48
D
C
D
C
D
D
49
B
D
D
A
A
B
50
D
C
C
C
A
A
51
D
A
D
B
B
B
52
D
C
D
C
C
C
53
A
B
B
C
A
B
54
D
C
D
A
B
C
55
D
D
B
D
D
D
56
A
D
A
B
B
C
57
A
D
A
B
A
D
58
B
A
D
A
D
D
59
C
D
B
D
A
A
60
D
D
C
D
B
B
61
C
A
B
A
D
D
62
B
A
A
A
C
C
63
B
B
A
B
A
A
64
C
C
C
C
A
B

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2015-05-25 15:33:39 | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 54 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
lần xem

đề thi Đáp án đề thi thử THPT Tỉnh Bắc Ninh lần 2 - Tháng 5 - 2015, Hóa học 12. ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TỈNH BẮC NINH – LẦN 2 Môn: TIẾNG ANH (Hoàng Ngọc Hiền – THPT Yên Phong số 2 – Bắc Ninh; Email: ongdolang@gmail.com) Câu 132 209 357 485 570 628 1 D B B C D D 2

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc12/dap-an-de-thi-thu-thpt-tinh-bac-ninh-lan-2-thang-5-2015.kxxj0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác