nho thay co giai giup

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
A là dd AgNO3 nồng độ a M.cho13,8g hổn hợp Fe và bột Cu vào750 ml ddA
Sau khi kết thúc pư thu được ddB và37,2g chất rắn E cho NaOH dư vào ddB thu được kết tủa.lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 12g hỗn hợp 2 oxit kim loại .Tim a

Mong thầy cô các bạn yêu hoá giảI giúp
Bài2;cho a mol Cu tác dụng với 120ml ddA gồm HNO3 1M vàH2SO4 0,5M loãng thu được V lít khí NO .tìm V
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-08-27 22:11:57 | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi nho thay co giai giup, Hóa học. A là dd AgNO3 nồng độ a M.cho13,8g hổn hợp Fe và bột Cu vào750 ml ddASau khi kết thúc pư thu được ddB và37,2g chất rắn E cho NaOH dư vào ddB thu được kết tủa.lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc/nho-thay-co-giai-giup.49kbxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác