bai tap kho giai giup

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
NHơ anh Phong và mọi người giải giúp, xin cảm ơn!
Cho hỗn hợp A gồm (X và Y thuần chức, MX > MY) chứa C, H, O, đốt cháy 1 trong 2 chất thu được mol CO2 = H2O. Nếu cho 1 mol A phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được 2,8 mol Ag. Mặt khác cho 0,1 mol A phản ứng với NaOH vừa đủ, chưng luyện lấy sản phẩm hữu cơ, rồi đốt cháy thu được 0,16 mol CO2. Hãy tìm khối lượng của 0,2 mol A biết nY chiếm không quá 50%.
A. 9 gam B. 9,6 gam C. 10,52 gam D. 11,28 gam
Cho m gam BaCl2 vào V lít dung dịch (Ag+, Na+, NO3-, F-) thu được m1 gam kết tủa và dung dịch A. Cũng cho m gam BaCl2 vào V lít dung dịch (Na+, K+, Mg2+, SO42-, Cl-) thu được m1 gam kết tủa và dung dịch B. Điều nhận định nào sau đây là đúng?
A. Giá trị m > m1 B. Trong A và B đều chứa Cl-
C. Giá trị m1 > m D. Trong B có Ba2+

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-08-04 10:54:31 | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi bai tap kho giai giup, Hóa học. NHơ anh Phong và mọi người giải giúp, xin cảm ơn!Cho hỗn hợp A gồm (X và Y thuần chức, MX > MY) chứa C, H, O, đốt cháy 1 trong 2 chất thu được mol CO2 = H2O. Nếu cho 1 mol A phản ứng với AgNO3/NH3 dư

https://tailieuhoctap.com/de-thi/bai-tap-kho-giai-giup.z03azq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác