Xin nhờ thầy cô bài hình.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Cho tam giác ABC vuông tại C, có BC = AB. Trên cạnh BC lấy điểm E (E  B, C), từ B kẻ đường thẳng d vuông góc với AE, gọi giao điểm của d với AE, AC kéo dài lần lượt tại I, K.
a) Tính độ lớn góc CIK.
b) Chứng minh KA.KC = KB.KI.
c) Gọi H là giao điểm của đường tròn đường kính AK với cạnh AB, chứng minh rằng H, E, K thẳng hàng.
d) Tìm quỹ tích điểm I khi E chạy trên BC.
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-07-15 20:03:21 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ thầy cô bài hình., Hình học 9. Cho tam giác ABC vuông tại C, có BC = AB. Trên cạnh BC lấy điểm E (E  B, C), từ B kẻ đường thẳng d vuông góc với AE, gọi giao điểm của d với AE, AC kéo dài lần lượt tại I, K. a) Tính độ lớn góc CIK.

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/xin-nho-thay-co-bai-hinh.3tb10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác