Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Cho tam giác ABC nhọn, đường tròn tâm O đường kính AB và đường tròn tâm O’ đường kính AC cắt AC và AB lần lượt tại E và F. Gọi M và  N lần lượt là giao điểm của các đoạn thẳng CF và đoạn thẳng BE với đường tròn (O) và (O’).
Chứng minh:
a) tứ giác BCEF nội tiếp.
b) tam giác AMN cân.
 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-18 22:28:43 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình., Hình học 9. Cho tam giác ABC nhọn, đường tròn tâm O đường kính AB và đường tròn tâm O’ đường kính AC cắt AC và AB lần lượt tại E và F. Gọi M và N lần lượt là giao điểm của các đoạn thẳng CF và đoạn thẳng BE với đ

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/xin-nho-cac-thay-co-giup-bai-hinh.g9p00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác