Xin nhờ các thầy cô bài hình!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) có R > R’ tiếp xúc ngoài nhau tại C. Gọi AC và BC là hai đường kính đi qua điểm C của (O; R) và (O’; R’); DE là dây cung của (O; R) vuông góc với AB tại trung điểm M của AB; F là giao điểm thứ hai của DC với (O’; R’); BD cắt
(O’; R’) tại G. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ADBE là hình thoi;
b) B, E, F thẳng hàng;
c) MF là tiếp tuyến của (O’; R’)
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:24:37 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô bài hình!, Hình học 9. Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) có R > R’ tiếp xúc ngoài nhau tại C. Gọi AC và BC là hai đường kính đi qua điểm C của (O; R) và (O’; R’); DE là dây cung của (O; R) vuông góc với AB tại trung điể

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/xin-nho-cac-thay-co-bai-hinh.sotz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác