Xin nhờ các thầy cô bài Hình!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Cho đường tròn tâm O và điểm A nằm ngoài (O). Vẽ các tiếp tuyến AB và AC, cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E). Gọi H là trung điểm của DE.
a) Chứng minh rằng BHOC là tứ giác nội tiếp;
b) Chứng minh rằng HA là tia phân giác của góc BHA;
c) Gọi I là giao điểm của BC và DE. Chứng minh rằng AB2 = AI.AH;
d) BH cắt (O) tại K. Chứng minh rằng AE song song với CK.
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-04-08 21:32:01 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô bài Hình!, Hình học 9. Cho đường tròn tâm O và điểm A nằm ngoài (O). Vẽ các tiếp tuyến AB và AC, cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E). Gọi H là trung điểm của DE. a) Chứng minh rằng BHOC là tứ giác nội tiếp; b) Chứng minh rằng HA là tia phân giác của góc BHA; c) Gọi I là giao điểm của BC và DE. Chứng minh rằng AB2 = AI.AH; d) BH cắt (O) tại K. Chứng minh rằng AE song song với CK.

https://tailieuhoctap.com/de-thi/xin-nho-cac-thay-co-bai-hinh.iuzz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác