Xin nhờ các thầy cô bài hình!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt đường tròn tâm O' đường kính AC tại điểm thứ hai D.
a/ Chứng minh B, C, D thẳng hàng, từ đó suy ra hệ thức:
b/ Gọi M là điểm chính giữa cung CD không chứa A, AM cắt BC tại I. Chứng minh tam giác ABI cân.
c/ Qua A vẽ một đường thẳng cắt đường tròn (O) và đường tròn (O') theo thứ tự tại E và F sao cho A nằm giữa E và F. Chứng minh BE + EF + FC  (AB + AC).
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-30 22:06:31 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô bài hình!, Hình học 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt đường tròn tâm O' đường kính AC tại điểm thứ hai D. a/ Chứng minh B, C, D thẳng hàng, từ đó suy ra hệ thức: b/ Gọi M là điểm chính giữa cung CD không chứa A, AM cắt BC tại I. Chứng minh tam giác ABI cân. c/ Qua A vẽ một đường thẳng cắt đường tròn (O) và đường tròn (O') theo thứ tự tại E và F sao cho A nằm giữa E và F. Chứng minh BE + EF + FC  (AB + AC).

https://tailieuhoctap.com/de-thi/xin-nho-cac-thay-co-bai-hinh.iluz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác