Xin nhờ các thầy cô bài hình

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, điểm D thuộc cạnh AB. Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại H, đường thẳng BH cắt CA tại E.
a) Chứng minh rằng tam giác EAH đồng dạng với tam giác EBC;
b) Chứng minh rằng AD = AE;
c) Khi điểm D di chuyển trên cạnh AB thì điểm H di chuyển trên đường nào?
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-04-06 22:04:21 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô bài hình, Hình học 9. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, điểm D thuộc cạnh AB. Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại H, đường thẳng BH cắt CA tại E. a) Chứng minh rằng tam giác EAH đồng dạng với tam giác EBC; b) Chứng minh rằng AD = AE; c) Khi điểm D di chuyển trên cạnh AB thì điểm H di chuyển trên đường nào?

https://tailieuhoctap.com/de-thi/xin-nho-cac-thay-co-bai-hinh.huyz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác