Nhờ Thầy Cô, các bạn giải giúp bài hình. Xin cảm ơn.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Bài : Cho t/g ABC cân tại A có AB=AC=a, BC=b, kẽ các đường cao BD,CE. Tính độ đài DE theo a và b.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-12-02 21:48:55 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Nhờ Thầy Cô, các bạn giải giúp bài hình. Xin cảm ơn., Hình học 9. Bài : Cho t/g ABC cân tại A có AB=AC=a, BC=b, kẽ các đường cao BD,CE. Tính độ đài DE theo a và b.

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/nho-thay-co-cac-ban-giai-giup-bai-hinh-xin-cam-on.9zix0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác