Nhờ mọi người xem giúp bài hình khó

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Bài hình khó thi học kì I-toán 9
 
Đề bài:Từ 1 điểm A ngoài (O;R) sao cho OA
1/Chứng tỏ:AC là tiếp tuyến của (O) , điểm O,B,A,C cùng thuộc 1 đường tròn và BH2=OH.AH
2/Vẽ đường kính CD của (O) .Chứng minh:BD.OA=2R2 và
BD.BA=BC.BO
3/AD cắt (O) tại E và cắt BC tại I .Trong trường hợp cho biết: .Tính diện tích tam giác BEC theo R
4/DH cắt AC tại K .Đường thẳng qua K song song với BC cắt BE tại G .Chứng minh:BO//GC

Nhờ mọi người xem giúp câu số 3 và câu số 4

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-07-16 16:30:08 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Nhờ mọi người xem giúp bài hình khó, Hình học 9. Bài hình khó thi học kì I-toán 9 Đề bài:Từ 1 điểm A ngoài (O;R) sao cho OA 1/Chứng tỏ:AC là tiếp tuyến của (O) , điểm O,B,A,C cùng thuộc 1 đường tròn và BH2=OH.AH 2/Vẽ đường kính CD của (O) .Chứng min

https://tailieuhoctap.com/de-thi/nho-moi-nguoi-xem-giup-bai-hinh-kho.s0b10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác